Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

302.

številka

VNEBOHOD

13. maj 2018

 

Navadimo se v svojem vsakdanjem življenju na pameten red. Ne bi bila modrost in ne prava svetost, danes živeti trdo, jutri mehkužno, danes biti marljiv, jutri zanikrn. Samo red pospešuje srečno življenje družbe in posameznika. (A. M. Slomšek)

Oznanila

GOSPODOV VNEBOHOD - 13. maj

Po lokalni navadi praznik Jezusovega vnebohoda s četrtka, 40. dan po vstajenju, prestavimo na najbližjo nedeljo, letos 13. maja.

 

MATERINSKI DAN IN ZAKLJUČEK SLOMŠKOVE ŠOLE- 13. maj

Čestitke vsem mamam in molitve za vse žive in pokojne mame! Ta dan bo pri sv. maši in v domu več sodelovanja Slomškove šole slovenskega dopolnilnega pouka, ki s tem dnem zaključuje spet eno uspešno šolsko leto. Bog povrni vsem, ki ste prinesli pecivo za današnji praznik v domu.

 

CATHOLIC CHARITIES

Mame skrbijo za vse člane družine, zato je primerno, da je na ta dan tudi posebna nabirka za katoliško Karitas, ki ‘kot mati’ organizirano skrbi za ljudi v potrebah. Kuverte za nabirko imate v škatlicah kuvert, sicer pa vabljeni, da jo vzamete v cerkvi in darujete po uvidevnosti in močeh. Hvala!

 

ŠMARNICE

Na materinski dan ne bomo imeli šmarnic, na ostale nedelje v maju pa bo Marijina pobožnost ob 1:30 popoldne: šmarnično branje in pete litanije z odpevi ter blagoslovom. Vabljeni!

 

BINKOŠTI - 20. maj

Praznik prihoda Svetega Duha praznujemo devet dni po vnebohodu. Lepa navada, ne samo za kandidate, ki se pripravljajo na birmo, je ta, da se na praznik pripravimo z devetdnevnico. Vsak dan nekaj zmolimo k Svetemu Duhu. Npr.:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je prav in vselej radi sprejmali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu.

 

PRAZNIK MARIJE POMAGAJ - 24. maj

Tako kot že nekaj zadnjih let ste k praznovanju praznika Marije Pomagaj vabljeni v cerkev sv. Jožefa v Jolietu, na sam praznik, 24.

maja ob 6:30 zvečer. Praznovanje tudi letos

pripravlja KSKJ.

 

TELOVO - 3. junij

bo letos 3. junija. Upamo, na lepo vreme, da bomo imeli sv. mašo pri lurški votlini, po maši pa procesijo z Najsvetejšim in postajami. Vabimo otroke (in starše za pomoč) za posipanje cvetja.

 

SPREJEM PRVOOBHAJANCEV - 10. jun.

V nedeljo, 10. junija, bomo imeli sprejem prvoobhajancev, ki so letos prejeli prvo sveto obhajilo v lokalnih župnijah. Čestitamo prvoobhajancem in se zahvaljujemo staršem in starim staršem, ki ste jih pripeljali!

 

MESEČNO KOSILO - DOBRODELNO

ZA SAMOSTAN

Mesečno kosilo 10. junija v SCC bo namenjeno finančni podpori samostana za vzdrževanje posestva. Priporočamo se za pecivo.

 

ZA ROŽE

smo ob velikonočnem času zbrali $567. Hvala lepa vsem darovalcem!

 

ZLATOPOROČENCI

Tisti, ki letos praznujete zlato poroko, torej ste se poročili leta 1968, ste vabljeni, da se vpišete na list v pisarni. Maša z nadškofom in drugimi zlatoporočenci bo v nedeljo, 16. septembra v stolnici v Chicagu.


BETHANY LUTHERAN CHURCH

so se zahvalili ‘for the bountiful donation of food’. Precej hrane je prispevala tudi SNPJ Lodge 559– Chicago. Hvala vsem!

 

RETREAT HOUSE RENOVATION

Diakon Janez Vidmar, poročilo od aprila 2017 do 15. marca 2018. Bog povrni Janezu in vsem prostovoljcem, rojakom in drugim, ki pomagajo!

- cleaned all the rooms

- painted the lobby, kitchen, 8 bedrooms, and the front and back walls of the dining room

scrubbed the floor and waxed the lobby and the kitchen

- rebuild the walls in two bedrooms where we had a water leak

- removed 5 interior wooden walls on the main floor

- reglued 6 tables and put them on wheels

- reglued about 8 dining rooms chairs

- replaced 79 windows with aluminum flashing on the outside

- replaced the legs on 2 dining room folding tables

- torn the railing on the front porch

- removed 3 oak trees and 8 pine trees

- removed all the Masonite from the dining rooms walls and replaced it with about 70 sheets of drywall

- moved 5 desks from the monastery and put them into retreat house bedrooms

- moved 3 armoires from the monastery and put them into the retreat house installed 5 new beds

- replaced 71 mattresses, 100 pillows and 72 blankets

- cleaned almost 90 woolen blankets

thrown out 8 sleeper sofas which had to be dismantled

- torn down the religious articles stand in the lobby 

- restored 7 bedrooms on the first floor that had been used for storage or for offices

gutted the kitchen, sold off the old kitchen equipment and donated the stoneware to a restaurant that was opening in Laporte, IN

- Received a donation of a new commercial refrigerator and cooler

- installed all new bedroom curtains.

Maša se daruje zanje…

14. maj + Vlado Judnič (M/M Bo Judnič)

15. maj + Kazi Hozjan (sestra Mina Denša)

16. maj za Rozmanove

17. maj + Victoria Erwin (Sister Veronica)

18. maj + Franc Bebar (M/M Frank Stariha)

19. maj + Jože Jablanovec (družina)

20. maj 11.:00dp. + Marija Turk (M/M Branko Oplanič); + starši Hočevar (hči Jožica Gombač); + Ivan Vuk (M/M Ivan Tkalec); + Jože Arko (M/M Anton Gombač); + Marija Rebrica, obl. (M/M Marija in Nace Glavač)

21. maj + Marija in Jože Bernik ter po njunem namenu (Trust)

22. maj + Slavka Bence (Marija Rigler)

23. maj + Frank Sedlašek (Diane Pecharich Jacobson)

24. maj + starši Vlasič in bratje ter + iz druž. Pecaric (Marija Kranjec)

25. maj + August Petek (Marija Breszach)

26. maj + Jože Arko (''bartenders'')

27. maj 11:00 dp. + Ciril in Matija Kastelic, obl. (Olga Kastelic); + Vlado Judnič (M/M Milan Pecharich); + Slava Oven (M/M Anton Gombac); + Marija Remec (M/M Frank Puc); + Štefan in Marija Balažic (M/M Mike Herold)

28. maj + Ana Tašner (M/M Anton Sever)

29. maj + Pavel Lenassi (žena Anica)

30. maj + Sr. Catherine Jakša (Sr. Thomasine Jakša)

31. maj za Rozmanove

1. jun. + stari starši Batic (Wanda Kocinec)

2. jun. + Michael Vlasic (Diane Pecharic Jacobson)

3. jun. 11:00 dp. v dober namen (Ana Hozjan); + starši Jakšič (Terezija Glavač); + iz družin Mlakar in Kacin (Juli in Julka Kacin);

+ Marija Turk (M/M Peter Pecharich); + starši Grah (M/M Kalman Kelenc)

4. jun. + August Petek (M/M John Tkalec)

5. jun. + Marija in Jože Bernik ter po njunem namenu (Trust)

6. jun. + Angeline in Anthony Benedict (Ronald in Danute Benedict)

7. jun. + Antonia Kociper (sin Stan)

8. jun. + John Barkowski (Anna Marie in Jackson Zajac)

9. jun. + Vladimir Grah (Valerie Guvo)

10. jun. 11:00 dp. + Anton Glavač (žena in družina); + iz družine Breszach (žena in druž.); + Ivan Buh (Olga Škafar); + Ana Golop (Marija Breszach); + starši Sobočan, Bugala (Jože Sobočan)