Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

293.

številka

22. NEDELJA MED LETOM

3. september 2017


Kar tukaj verujemo, bomo v nebesih gledali. Kar tukaj upamo, bomo tam uživali. Kar tukaj ljubimo, bomo tudi v nebesih vekomaj ljubili.

(Anton Martin Slomšek)


Oznanila

ROJSTVO DEVICE MARIJE

ali Mali šmaren, Mala maša je v petek, 8. septembra. Spomnimo se Marijinega rojstnega dneva, morda z obiskom sv. maše ali molitvijo rožnega venca!

 

PIKNIK MINISTRANTOV IN ŠOLE

bo v soboto, 9. septembra popoldne. Piknik želi povezati vse, ki so že do sedaj hodili v Slomškovo šolo in povabiti tudi nove kandidate.

 

MESEČNO - DOBRODELNO KOSILO

St. Anne's #170 and St. Stephen's #1 KSKJ will be holding their Annual Matching Funds dinner on Sunday, September 10, 2017 at 1 pm in the Big Hall of the Cultural Center. This year our two lodges will be raising funds for All in For Ethan, which is a non-for-profit organization that raises funds to support research for Giant Axonal Neuropathy, or GAN. This organization was started by John and Gelse Tkalec to help children like their son Ethan. Bakery donations would be greatly appreciated. There will also be a 50/50 Raffle. If you have any questions please call Theresa Krampac at 708-361-1153 or you can email Barbara Krampac at speechchick @sbcglobal.net.

 

DRUŽINSKA SV. MAŠA

Običajno na drugo nedeljo v mesecu, ko je v domu mesečno kosilo, vabimo k maši še posebej mlajše družine, tudi k sodelovanju z branjem beril in prošenj, s petjem.

Pri družinski maši v septembru bomo imeli med mašo tudi krst.

 

SLOMŠKOVA ŠOLA

slovenskega dopolnilnega pouka bo začela novo šolsko leto prvo nedeljo v oktobru, 7. oktobra. Prijaviti se je potrebno že do 17. septembra, zaradi lažje organizacije učiteljev in razredov. Spomnite, povabite otroke in vnuke, da se vpišejo v šolo in v njej navežejo prijateljstvo med seboj in z Lemontom.

 

SLOMŠKOVA NEDELJA – 24. sep.

Praznik zavetnika naše cerkve bomo imeli letos prav na godovni dan blaženega Antona Martina Slomška. Slovesna sv. maša bo povezana tudi s praznovanjem srebrne maše - p. Metod. Praznovanju v cerkvi bo sledilo kosilo v domu. Za kosilo v domu se je potrebno prijaviti že vsaj do nedelje prej.

 

ROŽNI VENEC

Mesec oktober še posebej vabi k molitvi rožnega venca. V cerkvi ga bomo molili skupaj vsako nedeljo pred mašo, ob 10:30. Molitev rožnega venca je premišljevalna molitev: ob njem lahko premišljujemo skrivnosti posameznih desetk, pa tudi vse, kar se v življenju dogaja ter to v molitvi povežemo z Marijoin po njej z Jezusom - z Bogom.

 

VEROUK - RELIGIOUS EDUCATION

V povezavi z veroučno šolo pri sv. Alfonzu v Lemontu otrokom in staršem tudi letos nudimo, da vpišejo otroke k verouku (od prvega do osmega razreda) kot člani Slovenskega verskega središča. Posebej zaželjeno je, da bi se vpisali v nedeljski termin, ki traja od 8:45 - 10:15, zato da bi potem prišli k maši, k nam ob 11:00. Več informacij lahko dobite v verskem središču (na telefon ali po e-mailu), preko Slomškove šole, glede samega verouka pa na http://www.st-als.org/rel-edu.htm.

SREBRNA OBLETNICA MAŠNIŠTVA

P. Metod praznujem letos 25. obletnico, kar me je v ljubljanski stolnici, skupaj z drugimi škofijskimi in redovniškimi kandidati, 29. junija 1992 posvetil nadškof Alojzij Šuštar. Novo mašo sem praznoval v Šentvidu nad Ljubljano, v nedeljo, 5. julija. V Sloveniji je 5. julij praznik sv. Cirila in Metoda, ki sta sozavetnika Evrope in je bila zato maša od praznika.

 

Moje prvo službeno mesto je bilo v Mariboru, kjer sem bil pri frančiškanih tri leta kaplan. Potem sem bil eno dobro leto kaplan v Johnstownu, PA, nakar sem šel na novo delovno mesto v Sydney, Avstralija. Pol leta kasneje je umrl edini pater v Melbournu (p. Bazilij) in sem ga nadomestil. Po štirih letih sem prišel v Lemont,

konec septembra 2001.

Tu sem že 16. leto.

 

Še dve zanimivosti. Moj novomašni pridigar je bil p. Krizolog Cimerman, ki je od leta 1992 v New Yorku. P. Bernard Karmanocky pa je prav tako že 25 let v Johnstownu, PA. Torej letos praznujemo srebrne jubileje vsi trije ‘preživeli’ frančiškani v ZDA, ki spadamo pod Slovensko frančiškansko provinco.

NAMESTO ZA CVETJE

smo v spomin + Ivanu Buhu prejeli še $640 za cerkev v Lemontu. Bog povrni družini in vsem darovalcem!

 

FINANČNO POROČILO SVS

Hvala Julie Lavoie za pomoč in skrb, da imamo z nadškofijo urejeno računovodstvo glede Slovenskega verskega središča! Prav je poudariti, da je to finančno poročilo samo glede verskega središča, ki je v Lemontu podnajemnik (tenant). Bog povrni vsem za podporo!

 

Income

Sunday and Holy Day 78,614.00

Christmas Collection 9,505.00

Easter Collection 6,160.00

Stole Fees 1,340.00

Donations 52,284.72

Total Income 147,903.72

 

Expense

Priest 37,232.00

Extra Priests 2,750.00

Health Insurance 9,828.00

Fringe Benefits 2,400.00

Professional Growth 1,200.00

Administrative Expenses 2,543.43

Travel/Reimbursement 3,000.00

Transportation 3,000.00

Food Service & Meals 7,800.00

Tel., fax, internet, cell. 3,212.35

Heating, Fuel 1,500.00

Electricity 1,300.00

Other Utilities 709.57

Maintenance & Repairs 1,667.45

Altar & Liturgical Supplies 1,522.84

Archhdiocesean Assesment 10,410.84

Arch. Assess. - Other 700.00

Auto Insur-Priest Owned Vehicle 1,144.00

Meetings & Speakers 200.00

Ministry Formation & Education 65.00

Hospitality 929.36

Public Relations & Advertising 50.00

Gifts & Donations 188.78

Dues/Subscriptions 595.90

Rental Expense 8,400.00

Total Expense 99,810.01

Net Ordinary Income 48,093.71

 

V veliki meri imamo pozitiven obračun zaradi denarja, ki smo ga dobili iz sklada pokojnih Jožeta in Marije Bernik. Na računu verskega središča smo imeli konec julija $117,199.98.

 

Maša se daruje zanje…

4. sep. + Vlado Judnič (M/M Anton Gombač)

5. sep. + Mary in Anton Benedict (M/M Ron Benedict)

6. sep. + Ivan Bobby Rous (starši)

7. sep. + Michael Košir

8. sep. + Stane in Roska Kozar (Marija Zorjan)

9. sep. + Martin Kacin (Nandi in France Puc)

10. sep. 11:00 dp. + Martina Kukman (M/M Anton Sever); + Jože Ferkat (družina Kocinec); + stari starši in družina Kastelic (Olga Kastelic); + John and Mary Ritlop (Olga Škafar); + starši Puc (Nandi in France Puc)

11. sep. + Edward Polivka (družina Kučič)

12. sep. + Martin Hozjan (Maria Rigler)

13. sep. + Joan Sobočan (Albina Mikec)

14. sep. + Anton Kelenc (Jožef Copot)

15. sep. + Mary in Anton Benedict (M/M Ron Benedict)

16. sep. + Anton in Frančiška Žumbergar (M/M Jože Razpotnik)

17. sep. 11:00 dp. + Antonia Kociper (M/M Metod Žerdin); + August in Don (Maria Breszach); + Vlado Judnič (M/M Frank Stariha); + Milan Lenarsic (M/M France Puc); + Ivan Premrl (sestra Anica Lenassi)

18. sep. + Mary in Anton Benedict (M/M Ron Benedict)

19. sep. + iz družine Schuller

20. sep. + iz družine Holjevac

21. sep. + Marija in Jože Bernik in po njunem namenu (Trust)

22. sep. + Philip Arko (starši)

23. sep. + Cathy in Frank Jr. Markošek (druž. Zorjan)

24. sep. 11:00 dp. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict); + Stane Simrayh (Max Petrovic z druž.); + Tina Škamperle (Wanda in druž.); + Liz Puc (Veronika Puc); + starši Krampač (sin Kazimir)

25. sep. + dr. Meta Megusar (A.R.)

26. sep. + iz druž. Plut (M/M Anton Sever)

27. sep. + Majda Ausenek

28. sep. + Martin Hozjan (M/M Štefan Turk)

29. sep. sr. Louis Feastday (August 25th)

30. sep. za žive in + Rozmanove (družina)

1. okt. 11:00 dp. + Sue Škamperle, obl. (druž. Kocinec); + Marija Brenčič (druž. Velkavrh); + Philip Arko (starši); + iz družin Tkalec in Hozjan (Regina in Ivan Takelc); + Slavi Kelenc (M/M Anton Žižek)