Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

300.

številka

5. POSTNA NEDELJA

18. marec 2018

 

Veliki teden nas vabi, da v težave in smrt prinašamo vero v Kristusa, umiramo skupaj z Njim. Skupaj z Njim potem tudi vedno znova vstajamo v novo življenje in bomo vstali poslednji dan. Vsem želim veselo veliko noč! p. Metod


Oznanila

KRIŽEV POT

bomo imeli še danes, 18. marca, ob 1:30 popoldne. Vabljeni še enkrat k premišljevanju Jezusovega križevega pota.

 

DRUŠTVO SV. KRIŽ

Prekmursko društvo sv. Križ praznuje 100 letnico obstoja. Danes, 18. marca bodo člani društva sodelovali pri maši, v domu pa imeli praznični banket ob tej priložnosti. Iskrene čestitke!

 

PRIPRAVA BUTARIC

V petek, 23. marca, ste že zjutraj od osmih naprej vabljeni v malo dvorano Slovenskega kulturnega centra k izdelovanju butaric. Nekateri, ki so prihajali dolga leta, ne morejo več priti ali pa jih celo ni več, zato so potrebne tudi nove moči. Delo je tako za moške kot za ženske, v prijetni družbi in z dišečim zlenjem. Več ko bo pridnih rok, prej bo narejeno. Načrtujte ostati, dokler delo ne bo končano. Če lahko prinesete zelenje, ki se da uporabiti za butarice, bo seveda tudi dobrodošlo! Tudi za postno kosilo bo poskrbljeno.

 

ALVERNIA MANOR

vabi na Spagetti Dinner, v soboto, 24. marca, kadarkoli od 3:00 do 7:00 zvečer. Vabljeni na okusne špagete in k podpori našim sosedom! Že več naših rojakov je tam našlo dobro oskrbo in prijazen dom, ko so ga potrebovali.

 

CVETNA NEDELJA - 25. marec

Ob 11:00 uri bo pred kulturnim domom blagoslov butaric in zelenja, potem procesi

 

ja v cerkev. Pri maši bomo poslušali

slovesno branje pasijona, letos po Marku. Hvala Nandi Puc, ki že vrsto let organizira bralce pasijona. Hvala tudi vsem, ki že mnogo let sodelujejo! Po maši bo v kulturnem domu velikonočni zajtrk, ki ga sponzorirajo nekatera slovenska društva, dobrodošli pa bodo tudi prostovoljni prispevki.

 

VELIKI ČETRTEK - 29. marec

Sv. maša, spomin Jezusove zadnje večerje - prve sv. maše - bo ob 7:00 uri zvečer. Ob koncu sv. maše bomo ob žalostnem delu rožnega venca premišljevali o tem, da je šel Jezus po večerji v vrt Getsemani, kjer je molil in so ga prijeli ter obsodili na smrt.

 

VELIKI PETEK – 30. marec

To je dan posta in zdržka. Ob treh popoldne bo križev pot v angleščini. Ob 7:00 uri zvečer bomo imeli obrede velikega petka: branje pasijona po Janezu, slovesne prošnje za vse potrebe, češčenje križa in sv. obhajilo. Skupina krasilk bo ta večer po obredih že okrasila za veliko noč.

 

NABIRKA ZA SVETO DEŽELO

Kuverte za to nabirko imate v škatlicah kuvert, če pa ne, lahko date svojo kuverto in napišete svoje ime ter ‘veliki petek’. Zbrane darove tega dne pošljemo frančiškanom Svete dežele, ki skrbijo za svete kraje.

 

BLAGOSLOV JEDIL

Na veliko soboto, 31. marca, bomo imeli blagoslov jedil ob 2:00 popoldne. Blagoslov jedil bo tudi po obredih velike sobote, lahko tudi ob koncu maše na veliko noč.

 

 

VELIKA SOBOTA – 31. marca

Ob 7:00 zvečer bo blagoslov ognja pri vhodu v cerkvi, potem slovesno praznovanje velikonočne vigilije s štirimi deli: slavje luči (prižgali bomo sveče ob velikonočni sveči, ki predstavlja Vstalega Kristusa), poslušali štiri berila in slovesni evangelij; blagoslov vode, ki spominja na krst; daritveni del sv. maše. Vsemu temu dodamo še velikonočno procesijo in po maši družabno srečanje v kulturnem domu.

 

VELIKA NOČ - nedelja, 1. aprila

Vsaka nedelja je mala velika noč, enkrat letno pa praznujemo Jezusovo vstajenje od mrtvih na kar najbolj slovesen način. Slovesna sv. maša bo ob običajni enajsti uri, kulturni dom pa bo ta dan zaprt. Bog povrni vsem, ki nam vsako nedeljo postrežejo po nedeljski maši!  

 

BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - 8. aprila

Nedelja po veliki noči se imenuje bela iz časov, ko so odrasle, ki so bili krščeni na

 

velikonočno vigilijo, ogrnili z belim ogrinjalom. To ogrinjalo so na ‘belo’ nedeljo pri maši sneli. Nedeljo Božjega usmiljenja pa je uvedel papež Janez Pavel II leta 2000.

 

DRUŽINSKA MAŠA IN MESEČNO KOSILO; SV. BOLNIŠKO MAZILJENJE NA BELO NEDELJO - 8. aprila

Druga nedelja v mesecu je povezana z mesečnim kosilom v domu in družinsko mašo v cerkvi. Pri enajsti maši boste lahko prejeli sv. bolniško maziljenje. Ta zakrament je namenjen bolnikom na telesu ali na duši in ga boste lahko prejeli vsi, ki to želite. Kot vsi drugi zakramenti je tudi ta zakrament vere. Kristus je bil v svojem življenju še

posebej blizu bolnim in na različne načine trpečim. Tolažil jih je in jih tudi ozdravljal. To delo Kristus nadaljuje preko službe Cerkve in zakramenta bolniškega maziljenja. Zakrament lahko prejmete tudi pred večjo operacijo, ob kakšni težki diagnozi. Podeljujemo ga tudi umirajočim.


Maša se daruje zanje…

19. mar. + Filip Stanovnik (Nandi in France Puc)

20. mar. + Ana Jakšič (Terezija Glavač)

21. mar. + Vlado Judnič (M/M Anton Gombač)

22. mar. + Štefan Turk (Marija Breszach)

23. mar. + Peter Benedict in Mary Stritar (Ronald and Danute Benedict)

24. mar. + Branko Škamperle, obl. (Wanda Kocinec)

25. mar. 11. 00dp. + Marija Bezek (hči Mimi Stariha); + Joan Sobočan (M/M Jože Vučko); za zdravje (Wanda Kocinec); po namenu Slovenskih društev v Lemontu

26. mar. + France Čufar (M/M Martin Novak)

27. mar. + Cirila Stanovnik (Nandi in France Puc)

28. mar. + Jože Stariha (brat Frank Stariha)

29. mar. 7:00 p.m. za pokojne frančiškanske duhovnike

30. mar. 7:00 p.m. obredi Velikega petka

31. mar. 7:00 p.m. za žive in pokojne člane Slovenskega verskega središča

1. apr. 11:00 dp. za žive in pokojne dobrotnike samostana, Lemonta

2. apr. + Jože in Marija Bernik (Nandi in France Puc)

3. apr. + Miro Mesesnel (Nandi in France Puc)

4. apr. + Mary Sedlašek (Diane Pecaric Jacobson)

5. apr. + Vladimir Grah (Valerie Guvo)

6. apr. + John Kovas (Sr. Veronika)

7. apr. + Milan Kocinec (Wanda Kocinec)

8. apr. 11:00 dp. + Joan Sobočan (Emma Hozian); Lojze in Vera Gregorich (M/M Wanda Jozwik); + Dragica Luna (M/M Anton Gombač); + Štefan Stanovnik (M/M France Puc); + Frank in Marija Debevc (Ada Debevc)

9. apr. + Dina Škamperle (Wanda Kocinec)

10. apr. + Vlado Judnič (M/M Martin Novak)

11. apr. + Antonia Kociper (M/M Ivan Novak)

12. apr. + Martin Hozjan (Mike and Vickey Herold)

13. apr. + Liz Puc (prijatelji)

14. apr. + Sr. Rose Agnes (druž. Rigler)

15. apr. 11:00 dp. + Tomaž Sever (M/M Anton Sever); + stari starši Burjek in Pohleven (Marica Kučič); + Urban Petrovič (Maks Petrovič z druž.); + iz družine Brenčič (druž. Velkavrh); + Edward Draksler (prijatelji)