Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

281.

številka

27. NAVADNA NEDELJA

2. oktober 2016

 

 

Pravo zakonsko srečo prinaša: pobožnost - ako Boga ne pozabita, ju tudi Bog ne bo zapustil; razumevanje - o vsem se pogovoriti, skupaj skleniti in storiti; varčnost - v dobrih letinah prihraniti za dneve potrebe; zakonska ljubezen in potrpežljivost drug z drugim.

       (Anton Martin Slomšek)

 

Oznanila

ROŽNI VENEC V OKTOBRU

V vseh časih leta in vsak dan je prav in lepo, da molimo rožni venec. Še posebej pa je Marijin mesec in mesec rožnega venca oktober. Skupna molitev bo v cerkvi ob nedeljah ob 10:30 uri. Vabljeni k molitvi v cerkvi in doma!

 

DRUŽINSKA MAŠA IN MISIJONSKO KOSILO

V nedeljo, 9. oktobra, bo ob enajstih družinska sv. maša h kateri še posebej vabimo otroke in starše. Po maši bo v domu misijonsko kosilo. Glede tega se priporočamo za pecivo za prodajo, še prej pa ob 9:00 zjutraj (v nedeljo!) za pripravo dvorane. Sv. mašo bo vodil p. dr. Mari Osredkar OFM, ki bo takrat na obisku.

 

ZLATO OBLETNICO POROKE

praznujeta MICHAEL in ROCHELLE HAKLIN. Iskrene čestitke!

 

DVE STO LETNICI ŽUPNIJE

V nedeljo, 9. oktobra, bodo v župniji sv. Janeza Evangelista v Greenfield (Milwaukee) praznovali 100 letnico župnije. Približno 50 let smo župnijo upravljali frančiškani. Nedeljo kasneje, 16. oktobra, pa bo v New Yorku praznovanje 100 letnice župnije sv. Cirila. Tam župnijo ves čas upravljamo frančiškani.

 

SLOMŠKOVA ŠOLA

je včeraj, 1. oktobra, začela s poukom. Hitro vabimo k vpisu, če kakšen otrok, vnuk še ni vpisan. Šola ima bogat program in prizadevne učitelje, skupaj z ravnateljico. Vsaj

toliko kot samo učenje, je pomembno, da otroci in starši med seboj navežejo stike.

Otroci in družine so prihodnost naše skupnosti.

+ VLADIMIR JUDNIČ

Umrl je že 7. septembra v Sloveniji, v starosti 85 let, pogreb z žaro pa bo v soboto, 15. oktobra ob 10:00 uri. Eno uro pred pogrebom bo žara v cerkvi. Živel je v Blomingdale, IL. Sožalje družini, posebno ženi Tončki!

 

VEROUK

K Religious Education pri sv. Alfonzu v Lemontu je vpisan samo en otrok iz našega Mission-a. Začetek je - prvo leto, ko poskušamo to povezavo. K medsebojnemu povezovanju spodbuja tudi nadškofija v Chicagu.

 

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

Slovensko sv. mašo bomo imeli ob 11:00 uri. Prvega novembra praznujemo praznik vseh svetnikov - tistih, ki so bili proglašeni od Cerkve in tistih, ki še niso bili ali pa ne bodo nikoli. Praznik naj utrjuje naše prizadevanje za krščansko življenje.

 

NOVEMBRSKE MAŠE

Ves mesec november bomo frančiškani vsak dan imeli mašo za pokojne, ki jih boste vpisali v novembrska pisma. Pisma boste dobili po pošti preko Ave Marije ali pa jih lahko vzamete pod korom (v drugi polovici oktobra). Gospod daj rajnim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

 

POROKA

GREGORY J. HOUGH in KAITLYN BARKOWSKI sta se poročila v naši cerkvi 3. septembra letos. Čestitamo!

 

90 OBLETNICA KRONANJA—HVALA!

Imeli smo lep praznik s približno 200 udeleženci pri maši in potem na kosilu v domu. Bog povrni vsem, ki ste praznik pripravljali v cerkvi in v Slovenskem katoliškem centru!

 

BOG POVRNI

Željko Novakovič je že pred nekaj meseci prevzel skrb za košnjo pokopališča in večkrat pokosil (Hvala tudi še enkrat Bernardu Rozman, ki je za pokopališče skrbel mnogo let). Marija Oplanič, Štefka Samsa, Anici Sever in Preban so večkrat počistile cerkev in druge skupne prostore ter sobe za goste. Gusti Denša je večkrat pomagal počistiti po pikniku; skrbi tudi za gredico pri križu pred samostanom, Mike Haklin, pri sv. Frančišku, Anica in Matija Sever pa pri Baragovem spomeniku. Branko Magajne je večkrat pomagal pri košnji, včasih tudi Matija Copot. John Paulius (‘big John’) je s pomočnikom pobelil stranišča na pikniškem prostoru, popravila pa sta tudi streho. Hvala lepa vsem omenjenim in drugim, ki se trudite, da je v Lemontu urejeno in za vse poskrbljeno!

 

TO TEACH WHO CHRIST IS CAMPAIGN

Še vedno se nekam lovimo, kako pristopiti k tej kampanji, ki naj bi pomagala tako nadškofiji v Chicagu kot nam v Lemontu. Ena težava je tudi ta, da so naši farani raztreseni ne le po nadškofiji v Chicagu, temveč tudi v Jolietu, Wisconsinu in drugod. Ob tej kampanji je tudi priložnost, da mislimo na to, da bomo Lemont čimdle obdržali. Starejši počasi odhajajo, zato je treba k delu in darežljivosti vztrajno vabiti mlajše! Sicer pa omenjena kampanja že pomaga samostanu:

 

WATER PROJECT

Posebne darove samostanu v zadnjih tednih namenjamo vodovodu. Od zadnje objave so darovali še: $10,000 - neimenovani; $1,000 - France in Nandi Puc; $750 - Karl in Joyce Hren; $200 - Ada Debevc. Z današnjimi darovi smo za $90,000 projekt zbrali $65,950. Hvala lepa vsem darovalcem!

 

FINANČNO POROČILO - PORAVEK

V pripravi finančnega poročila verskega središča za nadškofijo je prišlo do napake, da je bil dvakrat knjižen isti deposit. Zato pa smo namesto $566.50 v črnem, kot je bilo objavljeno v julijskem Lemontskem listu, $9,286.50 v rdečem. Ta rdeča številka pa je večinoma zato, ker sem (p. Metod) mislil, da imamo večji dobiček in sem konec junija $9,000 namenil za vodovod (objavljeno v julijskem Lemontskem listu). Bomo vseeno prej pokrili stroške vodovoda...

 

Maša se daruje zanje…

 3. okt.   7:00 zj.  v zahvalo Mariji za zdravje (M/M Ignac Glavač)

4. okt.    7:00 zj.  + Štefan Stanovnik (France in Nandi Puc)

5. okt.    7:00 zj.  + Tony Rems (M/M Denis Kapitan)

6. okt.    7:00 zj.  + iz družine Mencin

7. okt.    7:00 zj.  + Marija Novak (M/M Roman Račič)

8. okt.    7:00 zj.  + Marija Draksler  (Edward Draksler)

9. okt.    11:00 dp.             + Tony Slechta, obl. (žena Wanda); + Marija Stanovnik, obl. (Nandi in Ivanka); + starši Judnič in Križan (družina Judnič); + Velko Judnič (družina Judnič); + Anton Stariha (M/M Slavko Vukšinič)

10. okt.  7:00 zj.  + Milan, Metoda, Marko Mencin (Fam. John Barkowski)

11. okt.  7:00 zj.  + Martin Pecharich (Diane Pecharich-Jacobson)

12. okt.  7:00 zj.  + Frančiška Rus (M/M France Puc)

13. okt.  7:00 zj.  + Antonia Kociper (M/M Stanely Wolf)

14. okt.  7:00 zj.  + Anica Jenskovec (sestra Angela in Roman Račič)

15. okt.  7:00 zj.  + Jože Mikec (M/M Frank Sedlašek)

16. okt.  11:00 dp.             + Stan Simrayh (Max Petrovič z druž.); + Pavel Lenassi, obl. (žena); + starši Jakšič (Terezija Glavač); + Joe in Ana Škafar (Olga Škafar); + Franc in Ana Vetrih (John in Kathy Terdich)

17. okt.  7:00 zj.  + Tony Rems (Antonija Rozman)

18. okt.  7:00 zj.  + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

19. okt.  7:00 zj.  + Steve Škafar (M/M Ignac Rebrica)

20. okt.  7:00 zj.  + Imri Krampač (M/M Ivan Kelenc)

21. okt.  7:00 zj.  + Terezija in Anton Pristov (Uher Family)

22. okt.  7:00 zj.  + Frank in Julka Petrich (Julie in Frank Grah)

23. okt.  11:00 dp.             + Luka in Ivan Burjek (hči Marica Kučič); + Vera Grajfoner (M/M Kalman Kelenc); + Franc in Ana Vetrih (Frank in Mimi Stariha); + Frank in Marija Debevc (Ada Debevc); + Joan Sobočan (mož).

24. okt.  7:00 zj.  + Pavel Lenassi (M/M France Puc)

25. okt.  7:00 zj.  za žive in + iz družine Rozman

26. okt.  7:00 zj.  + Cvetka Majcan (druž. Jablanovec)

27. okt.  7:00 zj.  + Jože in Marija Bernik (M/M France Puc)

28. okt.  7:00 zj.  + Martin Pečarič (Anica Lenassi)

29. okt.  7:00 zj.  + Michaela in Stane Simrayh (Jože in Magda Razpotnik)

30. okt.  11:00 dp.             + Michaela Simrayh (Max Petrovič z druž.) + Irena Majcan (M/M Milan Pecharich); + Philip Arko (starši); + Cecilija Copot (M/M Anton Žižek); + starši Balažic (Kazi Krampač)

SV. MAŠE BOMO FRANČIŠKANI OPRAVILI TUDI ZA:

+ Michaela Simrayh:

Viktor Lavriša; Dina Škamperle Manna; Frances Fritz; Slavko in Ivanka Vukšinič; Anton in Cathy Glavač; Anica Lenassi; Wanda Kocinec; Martin in Ljuba Novak; Jason in Kristina Tkalec;

 

Francka Lavriša:

Wanda in Ed Jozwik; M/M Joseph Kostelec; Helen in Jim Fellows; Kristina Andreček in Andrew; M/M John Barkowski;

 

+ Štefan Stanovnik:

Nandi in France Puc – 4 maše; Jože Rus - 4. maše; po dve sveti maši vsak: M/M Milan Pecharich; Anica Lenassi; M/M Drago Velkavrh; Marija Breszach; M/M Karl Zorjan; M/M Matija Sever; M/M Frank Stariha.

 

+ + +

 

Tired of

losing?

Then quit fighting God!