Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

295.

številka

30. NEDELJA MED LETOM

29. oktober 2017

 

 

Ne letajte po tujih shodih, po proščenju in sejmih! Najljubša naj vam bo domača župnijska cerkev. Ovce, ki prerade okrog letajo in se svoje črede ne držijo, se lahko izgubijo.

(Anton Martin Slomšek)

Oznanila

ROŽNI VENEC

Še danes, 29. oktobra, v cerkvi skupaj molimo rožni venec. Rožni venec je primerna molitev za vsak dan, ne le v oktobru. Še posebej vabimo k molitvi rožnega venca za pokojne v novembru.

JESENSKA VESELICA - 29. oktober

Po enajsti maši vabljeni na jesensko veselico pri Slovenskem katoliškem centru!

 

VSI SVETI - 1. november

Praznik vseh svetnikov je zapovedani praznik. Slovensko sv. mašo bomo imeli ob 11:00 dopoldne. Vabljeni k maši v Lemont ali pa v lokalno katoliško cerkev, če ne morete priti k nam. Spominjamo se vseh svetih, tistih, ki so bili uradno, od Cerkve proglašeni za blažene in svete, pa tudi za druge, ki take časti niso prejeli. Med njimi so mnogi naši predniki, mučenci za vero (tudi po 2. svetovni vojni) in drugi. Vseh se bomo spomnili na ta praznik.

 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

Spominski dan zanje je v cerkvenem koledarju na 2. novembra, sicer pa nas ves mesec november vabi k molitvi za pokojne. Že jesenski letni čas nas spominja nanje.

 

OBISKI FRANČIŠKANOV

Po prvi nedelji v novembru pride na nekaj tedenski obisk in počitnice frančiškan brat Miran Vidic iz Slovenije - sicer pa je na Sveti gori pri Novi Gorici. Dobrodošel tudi v slovenski skupnosti v Lemontu! Le na kratek obisk, med tednom po prvi nedelji v novembru, prideta provincial p. Marjan Čuden in tajnik slovenske frančiškanske

province, p. Tadej Strehovec. Namen njunega obiska je pogovor ob vprašalniku (prideta tudi p. Bernard in p. Krizolog), ki ga je provincial poslal frančiškanom v ZDA in v Avstraliji. Gre za to, da skupaj in odgovorno razmišljamo o prihodnosti našega dela v tujini. Obiskovalca bosta šla potem še v New York, kjer v nedeljo, 12. novembra, praznujejo 20. obletnico prenove slovenske cerkve sv. Cirila.

OBLETNICA SLOVENSKEGA KATOLIŠKEGA CENTRA - 12. nov.

Na drugo nedeljo v novembru kot vsako leto praznujemo obletnico odprtja slovenskega doma. Sveta maša bo v veliki dvorani ob 11:00 uri. Po maši bo kosilo, potem še kratek program. Za kosilo potrebujete vnaprej plačano rezervacijo, najkasneje do nedelje, 5. novembra. Za odrasle $20, za otroke od 7-14 starosti $10, za mlajše pa zastonj. Na sam praznik ne boste mogli kupiti vstopnic – listka za kosilo - še vedno pa lahko pridete k maši. Formularji za rezervacijo so na voljo v domu, dobili ste jih tudi v glasilu Centra.

 

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA - 26. nov.

S praznikom Kristusa Kralja vesoljstva zaključujemo cerkveno leto.

 

MISIJONSKO KOSILO –HVALA!

Bog povrni vsem dobrotnikom, ki ste pomagali pri pripravi misijonskega kosila. Hrana je bila vsa darovana (vrednost $392.61). tako da gre ves dobiček lahko za misijone. Za misijonsko kosilo smo zbrali $1,702. Od tega $1,295 za kosilo, $270 za prodano pecivo (pet darovalk peciva) in $137 za srečolov. Zbrane darove bomo poslali katermu od slovenskih misijonarjev, skupaj z drugimi darovi, ki jih zbiramo preko leta. Hvala vsem!

 

POSEBNI DAROVI

$250 - Za rože v cerkvi v spomin + JOAN SOBOČAN (daroval Jože Sobočan)

$500 - za tuckpointing (Karl Hren)

Hvala lepa!

 

25. MAŠNIŠTVA - HVALA LEPA

Bog povrni vsem, ki ste pripravljali (in pospravljali) ob moji (p. Metod) srebrni maši, ki smo jo praznovali skupaj z zavetnikom našega verskega središča, blaženim A. M. Slomškom. Hvala tudi za vsa voščila in darila (za katera se počasi tudi po pošti zahvalj-ujem).

 

KOLEDARJI DRUŽINE ZA LETO 2018

so že na voljo v cerkvi pod korom. Naj omenim, da za to, da jih dobimo, že vsa leta skrbi br. Miran, ki bo, kot je že zgoraj omenjeno, novembra pri nas na obisku.

 

POGREBA

+ JOHN BARKOWSKI (žena Cyndy, rojena Mencin) iz Orland Parka IL, je umrl 28. septembra v starosti 59 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopačišče Good Shepherd v Orland Parku.

+ VLADIMIR GRAH iz Burbank IL, je umrl 18. oktobra, v starosti 81 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopališče Queen of Heaven, Hillside, IL.

Naše iskreno sožalje obema družinama!

 

BOG POVRNI

Tine in Lojze Zupančič sta se skupaj s Stanetom Anzeljcem zavzela in našla kje je vzrok za kratek stik na eni od varovalk v samostanu. Morala sta zamenjati preperele žice. Marija Oplanič, Anici Sever in Preban so že večkrat od zadnje objave počistile cerkev in nekatere prostore v samostanu. Gusti Denša je pogosto tu za pomoč zunaj, Branko Magajne pa še posebej za košenje trave. Prav je, da enkrat omenimo, da naši možakarji že vsa leta prostovoljno podirajo in pospravljajo suha drevesa. V preteklih letih je bilo treba podreti veliko hrastov, ki so se posušili, v glavnem zaradi starosti, pa tudi mnoga drevesa, ki so se posušila, ker jih je napadel škodljivec.

 

CARDINAL CUPICH

When Pope Francis announced that the First World Day of the Poor would take place on November 19, 2017, he stated that, “Whenever we set out to love as Jesus loved, we have to take the Lord as our example; especially when it comes to loving the poor,” reminding us once again that we should always care for our brothers and sisters affected by poverty.

 

The Catholic Campaign for Human Development answers Christ’s call to action by addressing the root causes of poverty and injustice in low-income communities through financial support of grassroots initiatives and transformative educational efforts.

 

One such organization is the South Side Community Federal Credit Union. With the support of a CCHD grant, the SSCFCU has saved over 875 families from foreclosure through housing and credit counseling and has reinvested over $1 million in assets in the local economy through interest rate loans in neighborhoods that are otherwise vulnerable to high rates of poverty, unemployment, and financial instability...

 

Maša se daruje zanje…

30. okt. za žive in + Rozmanove

31. okt. + Otmar in Štefka Tašner (druž. Zorjan)

1. nov. 11:00 dp. za žive in + člane Slovenskega verskega središča

2. nov. + Stanley Vlasič (Zarzycki Funeral Home)

3. nov. + Ivan Buh (Zarzycki Funeral Home)

4. nov. + Stanley Wolf (Zarzycki Funeral Home)

5. nov. 11:00 dp. + Martin Kacin (Julka Kacin in Julie Lavoie); + Martin Hozjan (žena Ana z druž.); + Otmar Zorjan (druž. Zorjan); + starši ter Kathy in Frank Markošek (druž. Zorjan); + Jakob Stražišar (druž. Rigler)

6. nov. + Mary Sedlašek (M/M Frank Stariha)

7. nov. + Michael Košir

8. nov. + Jože in Marija Bernik (Nandi in France Puc)

9. nov. + Mary Košir

10. nov. + Ivan Premrl (Anica Lenassi)

11. nov. po namenu (Janez Gerželj)

12. nov. 11:00 dp. za žive in pokojne iz Slovenskega katoliškega - kulturnega centra

13. nov. + Frank Vlasič (Pavel in Irena Pecaric)

14. nov. + Sr. Monika (Sr. Veronika)

15. nov. + Sr. Josepine (Sr. Veronika)

16. nov. Feast Day of Sr. Stanislaus Wulkowicz (13. nov.)

17. nov. Feast Day of Sr. Catherine Jaksa (25. nov.)

18. nov. + Ivan Buh (Nandi in France Buh)

19. nov. 11:00 dp. + Jože Kastelic, obl. (druž. Kastelic); + starši in Marija Premrl (Anica Lenassi); + Mary Pecharich (Diane Pecaric Jacobson); + Frank Markošek Jr. (druž. Zorjan); + Ivan Buh (Nandi in France Puc)

20. nov. + Jože in Marija Bernik ter po njuem namenu (Trust)

21. nov. + Jože Jablanovec (družina)

22. nov. + John Mencin (Dana in Jim Blase)

23. nov. + John Mencin (Valentin in Martina Zupančič)

24. nov. + Vladimir Grah (Valerie Guvo)

25. nov. + Felix, Kristina, Otmar Zorjan (druž. Zorjan)

26. nov. 11:00 dp. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict); živi in + Rozmanovi (družina); + Francka Lavriša (M/M Nandi Puc); + Ivan Buh (M/M Tone Gombač); + Frank in Antonia Markošek (druž. Zorjan)