Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

301.

številka

3. VELIKONOČNA NEDELJA

15. april 2018

 

Kaj je krščanska ljubezen? Dar Božji, po katerem Boga čez vse ljubimo zavoljo njega samega in bližnjega zavoljo Boga kakor sami sebe.

(Anton Martin Slomšek)

Oznanila

OBISK IZ CLEVELANDA - 15. april

Folklorna skupina Kres iz Clevelanda bo nastopila s priložnostnim programom po kosilu v domu. Nastopili bodo tudi mladinci - plesalci folklornih plesov iz Lemonta. Dobrodošli vsi plesalci in vsi vabljeni na prireditev mladih gostov in domačih plesalcev!

 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA -

22. april

To je tudi svetovni dan molitve za nove duhovne poklice. Pomanjkanje duhovnih poklicev je vse bolj očitno tako v ZDA kot v Sloveniji. Nadškofija Chicago, glede na sedanje število duhovnikov in vernikov, ter glede na predvidevanje v prihodnosti, načrtuje zmanjševanje števila župnij in več medžupnijskih dejavnosti. Pri frančiškanih stanje glede poklicev ni nič boljše. Vabimo k molitvi in velikodušnosti, če koga tudi od naših mladih Bog kliče v duhovni poklic!

 

APPRECIATION DINNER - 29. april

Člani Slovenskega katoliškega/kulturnega Centra vabijo vse člane in njihove prijatelje na letno kosilo in letni sestanek. Na letnem sestanku bodo letna poročila posameznih odborov, ki delujejo pod okriljem doma. Vabimo, da si po kosilu vzamete čas!

 

MARIJIN MESEC MAJ IN ŠMARNICE

Maj je izrazito pomladni in Marijin mesec. Po slovenski navadi Marijo častimo še posebej z lepimi Marijinimi ljudskimi pesmimi, romanji, tudi na ameriške Brezje v Lemont, v maju pa še posebej s šmarnično pobožnostjo: šmarnično branje, pete litanije Matere Božje z odpevi in blagoslov. To bomo imeli na vse nedelje v maju, razen na materinski dan (ta dan ne bo šmarnic), ob 1:30 popoldne. Vabljeni!

 

GOSPODOV VNEBOHOD - 13. maj

Po lokalni navadi praznik Jezusovega vnebohoda s četrtka, 40. dan po vstajenju, prestavimo na najbližjo nedeljo, letos 13. maja.

 

MATERINSKI DAN IN ZAKLJUČEK SLOMŠKOVE ŠOLE- 13. maj

Čestitke vsem mamam in molitve za vse žive in pokojne mame! Ta dan bo pri sv. maši in v domu več sodelovanja Slomškove šole slovenskega dopolnilnega pouka, ki s tem dnem zaključuje spet eno uspešno šolsko leto. V domu je za kosilo potrebna rezervacija. Dobite jo v domu ali pa ste jo dobili po pošti v glasilu doma.

 

CATHOLIC CHARITIES

Mame skrbijo za vse člane družine, zato je primerno, da je na ta dan tudi posebna nabirka za katoliško Karitas, ki ‘kot mati’ organizirano skrbi za ljudi v potrebah. Kuverte za nabirko imate v škatlicah kuvert, sicer pa vabljeni, da jo vzamete v cerkvi in darujete po uvidevnosti in močeh. Hvala! Nekaj misli iz kardinalovega pisma lahko preberete v Lemontskem listu na drugem mestu.

 

OBLETNICA

3. aprila je bilo eno leto kar je umrl p. Atanazij Lovrenčič, 12. aprila lani pa je umrl p. Blaž Chemazar. 24. maja se je v Slovenijo za stalno preselil p. Bernardin, Sušnik. Do konca leta 2016 je urejal tiskano revijo Ave Maria. Še vedno jo ureja na internetu. Konec maja bo že eno leto, kar je v Lemontu en sam frančiškan.

 

KRST

TEJA ELIZABETH ULRICH, roj. 6. januarja letos, starši Jason Ulrich in Monika, roj Vidmar, je bila krščena v naši cerkvi 25. februarja. Boter je bil Jože Vidmar, priča krsta pa Brittnie Faine! Družina živi v Lemontu. Čestitamo!

 

SKRB ZA GREDO PRI SV. FRANČIŠKU

pred samostanom sta prevzela Mina in Gusti Denša. Bog povrni Mike in Rochelle Haklin, ki sta prej skrbela za to gredico. Še prej je za gredo pri sv. Frančišku skrbela Fanika Fritz. Gusti Denša skrbi tudi za gredico pri križu pred samostanom.

 

CESTNE LUČI NA FRANČIŠKANSKEM POSESTVU

Tine Zupančič in Herman Simrayh sta zamenjala žarnice na vseh cestnih lučeh frančiškanskega posestva. Podjetje Tri Tech, katerega lastnika sta Tine in Lojze Zupančič je skozi leta naredilo veliko električarskih prostovoljnih del v Lemontu! Bog povrni za vse, tudi za zadnjo menjavo žarnic!

BOG POVRNI

Marija Oplanič, Ana Preban in Anica Sever so že večkrat počistile cerkev in nekatere druge prostore v samostanu. Marija Breszach je očistila cerkveno posodo. Ivanka Rebrica ima še naprej skrb za velike cerkvene prte, Nace vestno mežnari in nabavlja, kar je potrebno iz cerkvene trgovine Watra. Julie Kacin-Lavoie je pripravila budget SVS 2018-19 za nadškofijo.

 

BUTARICE

Gusti Denša je za cvetno nedeljo sam naredil 125 butaric! Vseh skupaj je bilo 188 - preostale je naredila skupina, ki se je zbrala na petek pred cvetno nedeljo. Hvala vsem! Za misijone smo od prodaje butaric zbrali $842!

NOV FOTOKOPIRNI STROJ

Najbrž ste na zadnjih številkah Lemontskega lista opazili neprijetne temne črte na fotokopijah. Stari kopirni stroj smo nekajkrat servisirali, vendar je bil čas za zamenjavo. Stroške za novega je poravnalo versko središče, stal pa je $3,750.

 

CARDINAL CUPICH - MOTHER'S DAY COLLECTION FOR THE CATHOLIC CHARITIES

Dear Sisters and Brothers in Christ,

...

Pope Francis has used a powerful image of the Church as “field hospitals.” During war, field hospitals are situated right on battlegrounds - close to the wounded who need help. Similarly, as part of the Church in the Archdiocese of Chicago, Catholic Charities 150 service locations are very much like field hospitals, helping those who are suffering, and located in neighborhoods that have sadly become like real battlegrounds, plagued with violence and despair.

...

Serving nearly one million people each year, Catholic Charities brings Christ’s love and mercy to the people and the places that need it most. Please accept my sincere gratitude for your past support of the Catholic Charities Mother’s Day Collection, and please consider being as generous as you can again this year.

...

May God bless you and those you love this Mother’s Day and always. With every good wish, I remain Sencerely yours in Christ.

Maša se daruje zanje…

 16. apr. + Atanazij Lovrenčič (Wilkinson Family)

17. apr. + Liz Puc (M/M France Puc)

18. apr. + Anton Glavač (Terezija Glavač)

19. apr. + Mary & Anton Benedict (Ronald and Danute Benedict)

20. apr. + Mary Slaby (Sr. Veronica)

21. apr. + p. Blaž Chemazar (Marija in Nace Glavač)

22. apr. 11. 00dp. + Slava in Danica (sestra Anica Lenassi); + Joan Sobočan (Brian Kluge); + Štefan Turk (M/M Anton Gombač); + Martin Hozjan (Marija Petek); + Marija Kurunič (Terezija Glavač)

23. apr. + Kalman in Ana Kelenc (Brian Kelenc)

24. apr. + Ana in Štefan Guvo (Valerie Guvo)

25. apr. + starši Denša (sin Gusti)

26. apr. + Jakob Stražišar (Marija Rigler)

27. apr. za zdravje (Ida Jablanovec in druž.)

28. apr. + Anton Škamper, obl. (Wanda Kocinec)

29. apr. 11:00 dp. + starši Glavač (Terezija Glavač); + Michaela Simrayh (M/M Max Petrovič); + Dragica Carol Luna (husband); + Štefan Turk (M/M Slavko Sovan); + starši Kelenc (sin Kalman)

30. apr. + Philip Arko (starši)

1. maj. + Marija Kurunič (Emma Hozian)

2. maj + Antonia Kociper (sin Stan)

3. maj + August Petek (M/M Regina Tkalec)

4. maj + Štefan Turk (David in Theresa Meyer)

5. maj + Marija Turk (David in Theresa Meyer)

6. maj 11:00 dp. + starši Jakšič (Terezija Glavač); + Marija Vlasič (M/M Slavo Vukšinič); + Vlado Judnič (M/M Tony Gregorich); + Alojzij Vetrih (Anna Preban); + Ana in Ivan Glavač (M/M Nace Glavač)

7. maj + Martin Hozjan (Frank in Mimi Stariha)

8. maj + Liz Puc (prijatelji)

9. maj + p. Blaž Chemazar (Wanda Kocinec)

10. maj + p. Atanazij Lovrenčič (Marija in Nace Glavač)

11. maj + Mary Sedlašek (Joe Majcan)

12. maj + Ivan Premrl (Anica Lenassi)

13. maj 11:00 dp. + starši Anton in Jožefa Sever (sin Anton); + Joan Sobočan (M/M Peter Pecharich); + Joan Sobočan (M/M Jim Blase); + Dragica Carol Luna (husband); + Dina Škamperle (Wanda Kocinec)