Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 290.

številka

SVETA TROJICA

11. junij 2017 

 

Bodimo prijatelji napredka, ampak samo napredka k dobremu! Podprimo prizadevanja za ustvaritev novemu času primerne vladavine. Sodelujmo tako, da bo povečana civilna svoboda! Čim večja je svoboda, tem večja je naša odgovornost pred Bogom.

(Anton Martin Slomšek)


Oznanila


SPREJEM PRVOOBHAJANCEV - 11. jun.

Danes, v nedeljo, 11. junija, imamo sprejem prvoobhajancev, ki so letos prejeli prvo sveto obhajilo v lokalnih župnijah. Čestitamo prvoobhajancem in se zahvaljujemo staršem in starim staršem, ki ste jih pripeljali!

 

DOBRODELNO KOSILO

ZA SAMOSTAN

Mesečno kosilo 11. junija bo namenjeno finančni podpori samostana. Tradicionalno je bilo to kosilo že vrsto let namenjeno podpori revije Ave Maria. Hvala vsem, ki ste za kosilo prinesli pecivo!

 

OBISK

P. David Šrumpf ofm, je na kratkem obisku v Lemontu. Ko si je urejal avionsko vozovnico iz Avstralije, je želel še enkrat obiskati tudi p. Blaža, ki pa je žal že prej umrl. Davidov obisk v Lemontu je zato tudi obisk pokopališč. P. David je pred leti oral ledino verskemu središču in utrjeval sodelovanje med cerkvijo in domom. Dobrodošel med nami!


TELOVO IN OČETOVSKI DAN - 18. jun.

V nedeljo, 18. junija bomo imeli telovsko procesijo že pred mašo ob 10:30. Upamo na lepo vreme! Začeli bomo pri lurški votlini, potem pa se napotili k trem postajam okrog ‘Blejskega’ jezera kjer bodo molitve in blagoslov z Najsvetejšim. Ta dan je tudi romanje in piknik Prekmurje Social Club-a, zato bomo po maši zapeli še litanije Matere Božje. Čestitke vsem očetom!


SLOVENSKI ŠPORTNI KLUB - 24 in 25. junija

Športni klub ima pripravljen živahen program že od petka, 23. junija pa vse do nedelje, 25. junija, ko bodo sodelovali tudi pri maši ob 11. uri. Če bo vreme primerno tudi za starejše, bo sv. maša pri lurški votlini, drugače pa v cerkvi. 25. junij in 4. julij sta praznika neodvisnosti Slovenije in ZDA. Za obe domovini lahko molimo kar skupaj v teh dneh!


OSTALA ROMANJA IN PIKNIKI

Slovenian Union of America (Slovenska ženska zveza) - 16. julij

Društvo Sv. Ane - 23. julij

Slovenski katoliški kulturni center (‘veliki’ piknik): 13. avgust

Samostanski - ‘medeni’ piknik - 27. avgust

 

BARAGOVI DNEVI

bodo letos na Labor Day weekend v Grand Rapids, Michigan, tako da bo malo bližje. Na pot bomo šli v soboto, 2. septembra, in se vrnili že v nedeljo, 3. pozno zvečer. V soboto zvečer bo slovenska sv. maša v stolnici Sv. Andreja, v nedeljo zgodaj popoldne angleška sv. maša ter banket. Na osebo (po dva v sobi) je cena $200 kar vključuje avtobusni prevoz in večerjo v soboto in nedeljo. Nekateri ste se že prijavili, drugi pa pohitite! Informacije: diakon Janez Vidmar, tel. 708-204-4390.

 

SVETE MAŠE MED TEDNOM

Od 5. junija naprej med tednom (torej od ponedeljka do sobote) ni več redne maše pri Mariji Pomagaj ob 7:00 uri zjutraj. Dnevna maša, ki je objavljena v Lemontskem listu, je opravljena pri sestrah v Mt. Assisi Convent, v Alvernia Manor ali pa zasebno. Ob nedeljah je pri St. Mary’s še naprej angleška sv. maša ob 7:00 uri zjutraj.


ARCHDIOCESE OF CHICAGO– PRIESTS RETIREMENT FUND—SPECIAL COLLECTION June 11th.

This collection is solely for the retired priests of the Archdiocese of Chicago (not for religious priests).

Normal retirement age of priests in the Archdiocese is 70. By the end of June 2017 there will be 230 Retired Archdiocesan priests. They represent over 30% of all the diocesan priests serving in the Archdiocese. Over 80 years old: 99 priests - (60 of those are still priestly active); between 70 and 79 years old: 131 priests (120 of them are priestly active) Without these men, many parishes would not be able to offer the full range of Masses and sacraments that is currently offered.

 

There are two independent living residences for retired priests that are subsidized by the Archdiocese. There is space for 28 retired priests to enjoy communal living with their brother priests in retirement. All 28 rooms are currently beeing used. The special collection helps subsidize these two living facilities.

 

35 priests received or are currently receiving nursing home assistance or had or have full time aids coming to their home or rectory in the last year. PRMAA will spend over 2,2 milion providing this care. Spending has increased in providing home care to keep retired priests in the surroundings where they are most comfortable. PRMAA believes that these men who have given their lives in service to the Church should be adequately cared for when their health begins to fail. PRMAA uses Catholic facilities wherever possible.

 

Funds to provide benefits for all priests come principally from an assesment tax on parish revenue. For many years now these funds have not covered benefit expenses. PRMAA relies on this Special Collection to help offset the cost of caring for our senior priests. The Archdioese is commited to acrring for our retired priests but needs your assistance. Please help and many, many thanks.


Maša se daruje zanje…


12. jun. + Iva Zajec—Jože Johana Senica (Margaret Wyle)

13. jun. + Anton Glavač (hči Ana z družino)

14. jun. + p. Blaž Chemazar (M/M Anton Gombač)

15. jun. + Mary Sedlašek (M/M Frank Stariha)

16. jun. + iz družin Judnič in Križan

17. jun. + Danica Vlahovič (sestra Tončka Judnič)

18. jun. 11:00 dp. po namenu (Prekmurje Social Club); + starši Glavač (Terezija Glavač); + Anton Skamperle (hči Wanda); + iz družine Magajne (otroci); + Martin Hozjan (Anton, Kathy Glavač)

19. jun. + Steve Skafar (M/M Anton Žižek)

20. jun. + Maria in Jože Bernik ter po njunem namenu (Trust)

21. jun. + Antonia Kociper (sestra Theresa Pivar)

22. jun. + Steve Skafar (M/M Ignac Rebrica)

23. jun. + Jože in Maria Bernik (M/M France Puc)

24. jun. + Jože in Marija Bernik (Julka Kacin in Julie Lavoie)

25. jun. 11:00 dp. po namenu (Športni klub); + Olga Štalcer, obl. (M/M Anton Sever); + Hana in Janko Burjek (Marica Kučič); + Philip Arko (starši); + Lojze in Vera Gregorich (Wanda in Ed Jozwick)

26. jun. + Štefan Stanovnik (France in Nandi Puc)

27. jun. + Sister Evalda Stražišar (družina Rigler)

28. jun. + Anton Arko (M/M Jože Razpotnik)

29. jun. za žive in + Rozmanove

30. jun. + Martin Hozjan (St. Anne #170 KSKJ)

1. jul. za žive in + dobrotnike in redovno družino (frančiškani)

2. jul. 11:00 dp. + Slavi Kelenc (Anton Copot Sr.); + Martin Hozjan (M/M Ivan Buh); + Liz Puc (druž. in prijatelji); + p. Blaž Chemazar (M/M Karl Zorjan); + Joan Sobočan (M/M Ignac Glavač)

3. jul. + Stanko in Marija Vlasič (M/M Anton Gombač)

4. jul. + Cecilija Copot (M/M Tony Rous)

5. jul. + Martin Hozjan (Olga Škafar)

6. jul. + Mary Košir

7. jul. + Michael Košir

8. jul. + Vlado Judnič (John Vlahovič)

9. jul. 11:00 dp. + James in Angela Wolf (M/M Ivan Kelenc); + Antonia Buh (sin Ivan z druž.); + iz družine Preban (Anna Stariha); + Slava Oven (Mimi Stariha); + p. Blaž in p. Atanazij (Anica Lenassi) 


SVETE MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE

+ iz družin Avsenek, Schuller, Ivan in Štefanja ; Majda Marija Holjevac -

+ Antonia Kociper 

3 maše: M/M Steve Horvat, M/M Ivan Novak in druž.;

2 maši: Joži Horvat ;

1 maša: M/M Ivan Kelenc; M/M Wayne Rosenberg

 

+ Martin Hozjan

2 maši: Old Town Restaurant; 1 maša: Anica Lenassi; Marko in Kathy Čufar; Jože Majcan; Karl in Marija Zorjan; Steve in Irene Wick; Mark in Nataša Buh; Rudy Zorjan; Ivan in Regina Tkalec; Velko in Jožica Zudič; Mathew in Fema Kramer; Tony Petit; Gusti in Mina Denša; Stan in Bonnie Simrayh; Frank in Tončka Smodič; Marica Kučič; Marija Breszach; Anton in Ivanka Sever; Drago in Marinka Velkavrh; Metod in Ivanka Žerdin; Micka Mavec; Fran Wolfe; Ann Pecelin Nowak; Frank in Mara Martinčič; Fred in Eva Pirjevec; Frank Mikec; Stanko Vlasič; Andy in Josephine Tomšič; Tony in Julka Kaluza; Don in Sonya DePratt.

+ Vlado Judnič:

Ann Marie&Jackson Zajac, M/M Joe Vozel, Voss Family; M/M Andy Tomšič; M/M Frank Puc