Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 292.

številka

JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI

6. avgust 2017

 

 

Bog želi, da bi bili vsi zveličani. Zato ima potrpljenje z nami. Prizanesljivo čaka na naše poboljšanje in nam pomaga križe in težave voljno potrpeti.

(Anton Martin Slomšek)


Oznanila

PRAZNIK JEZUSOVE

SPREMENITVE NA GORI - 6. avgust

Praznik letos pride na nedeljo, zato so berila in evangelij ter mašni obrazec od praznika Jezusove spremenitve na gori.

 

SLOVENSKI KULTURNI

CENTER

bo imel romanje in piknik v nedeljo, 13. avgusta. Sveta maša bo pri lurški votlini. Po maši bomo zapeli še litanije Matere Božje. Piknik na hribu bo pester s hrano, pijačo in zabavo za otroke in odrasle. Igral bo Ansambel Veseljaki. Gospodinje so naprošene za domače pecivo! Veliko priprave bo potrebno že v soboto pred piknikom. Vabljeni in naprošeni za pomoč!

 

MARIJINO VNEBOVZETJE

Praznik Marijinega vnebovzetja - veliki šmaren ali velika maša je vedno na 15. avgusta. Slovenska sv. maša bo na praznik ob 11:00 uri dopoldne. Zjutraj ob sedmih ne bo angleške maše, pač pa bo zvečer ob sedmih slovaška. Slovaki imajo na obisku duhovnika iz Slovaške in bo maševal pri nas na praznik. Praznik je zapovean, zato prosimo, da greste k maši v lokalno cerkev, če ne morete priti v Lemont!

 

ZLATA POROKA

Zlato, obletnico poroke praznujeta Mimi in Frank Stariha. Iskreno jima čestitamo!

 

MEDENI PIKNIK

Romanje in dobrodelni piknik za vzdrževanje samostana in vsega posestva

bo v nedeljo, 27. avgusta. Kot običajno je ta piknik na vikend pred Labor Day

 

vikendom. Gospodinje že zdaj naprošamo za domače pecivo za prodajo.

Pričetek bo s sv. mašo pri lurški votlini. Ob koncu bomo zapeli še litanije Matere Božje, potem bo piknik na hribu. Hvala vsem dosedanjim in novim pomočnikom pri pikniku!


BARAGOVI DNEVI

Z veliko prizadevanja smo le napolnili avtobus za Baragove dneve do te mere, da ne bo treba doplačevati objavljenih cen. Kot je bilo že objavljeno bodo Baragovi dnevi na Labor Day weekend v Grand Rapids, Michigan, 2. in 3. septembra.

 

PIKNIK MINISTRANTOV IN ŠOLE

bo v soboto, 9. septembra popoldne. Namenjen je posebno vsem otrokom, odraslim in starejšim, ki so povezani s Slomškovo šolo. Velikokrat so stari starši tisti, ki povabijo otroke in vnuke v Slomškovo šolo. Piknik želi povezati vse, ki so že do sedaj hodili v Slomškovo šolo in povabiti tudi nove kandidate. Zgodnja objava naj pomaga rezervirati tisto popoldne!

 

VEROUK - RELIGIOUS EDUCATION

V povezavi z veroučno šolo pri sv. Alfonzu v Lemontu otrokom in staršem tudi letos nudimo, da vpišejo otroke k verouku (od prvega do osmega razreda) kot člani Slovenskega verskega središča. Posebej zaželjeno je, da bi se vpisali v nedeljski termin, ki traja od 8:45 - 10:15, zato da bi potem prišli k maši, k nam ob 11:00. Več informacij lahko dobite v verskem središču (na telefon ali po e-mailu), preko Slomškove šole, glede samega verouka pa na http://www.st-als.org/rel-edu.htm

 

OBISK

P. Christian Gostečnik bo nekaj časa na obisku pri nas. Prišel bo pred medenim piknikom in ostal do 2. nedelje v septembru. Prihaja zlasti zaradi svojega študijskega dela. Pred leti je bil dobrih deset let v ZDA. Živel je pri sv. Štefanu, kjer je povezoval tudi mladino, pomagal pri romanjih v Lemontu. Dobrodošel med nami!

 

POGREB

+ IVAN BUH iz Bridgeview je umrl 19. julija v starosti 83 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopališče Resurrection. Naše sožalje družini!

Namesto za cvetje je družina želela, da ljudje darujejo za cerkev v Lemontu. Doslej smo prejeli $325 (od tega $100 za Water Project). Bog povrni družini Buh in vsem darovalcem!

 

WATER PROJECT

Za ta projekt smo prejeli $500 - Sonia Skiba (250+250 matching fund); $100 - darovalci v spomin + Ivanu Buh. Bog povrni vsem!

 

DOBRE NOVICE IZ ROMARSKEGA DOMA

Romarski dom pod vodstvom diakona Janeza Vidmarja dobiva novo podobo. Janez je pridobil sponzorja, ki je za dom kupil nova vsa zunanja okna. Vrednost je okoli enajst tisoč dolarjev. Lokalno podjetje, ki se ukvarja z montažo oken, se je zavzelo, da bodo okna montirali, tudi vse prostovoljno. Njihova velika prednost je v tem, da vse delajo z notranje strani, tako da ni treba zidarskega odra ali lestev. Zadnjo soboto so montirali 40 oken. Že večkrat so pri delu v romarskem domu pomagali možje iz naše skupnosti. Janezu pomagajo tudi nekateri diakoni iz skupine Help is on the Way. Janez je s pomočniki odstranil nekatere stene, demontiral kuhinjo, da ne bo motila požarne varnostnike. Nekaj žena, uporabnic doma, je bilo tu za beljenje. Ena od teh dela za dobrodelno organizacijo preko katere bo romarski dom dobil v dar 40-60 novih jogijev (modrocev). Naročeno podjetje je podrlo drevesa pred glavnim vhodom. Bogu hvala in Janezu ter vsem njegovim pomočnikom za vse dobro dogajanje okrog romarskega doma! Dela ne bo zmanjkalo, saj je velika zastarela stavba potrebna veliko ‘make

up-a’ in ‘facelift-a’.

 

PAPEŽ FRANČIŠEK:

 

Devica in Mati Marija, Sveti Duh te je vodil, da si v globini svoje ponižne vere sprejela Besedo življenja in se povsem darovala Bogu. Pomagaj nam izreči našo privolitev…

 

Ti si, napolnjena s Kristusovo navzočnostjo, prinesla veselje Janezu Krstniku, da je zavriskal v naročju svoje matere. Ti si, prepolna veselja, zapela hvalnico čudovitih Božjih del. Stanovitno si vztrajala pod križem v neomajni veri in sprejela veselo tolažbo vstajenja. Zbrala si učence v pričakovanju Svetega Duha, da je mogla nastati misijonarska Cerkev.

 

Izprosi nam novo vnemo Vstalega, da bomo vsem prinašali evangelij življenja, ki premaga smrt. Daj nam sveto drznost za iskanje novih poti, da bo do vseh prišel dar lepote, ki nikoli ne ugasne. Ti Devica poslušajočega srca in premišljevanja, mati ljubezni, nevesta večne svatbe, posreduj za Cerkev...da se ne bo nikoli zapirala ali opešala v svoji gorečnosti pri graditvi Božjega kraljestva….

 

Mati živega evangelija, vir veselja za male, prosi za nas. Amen. Aleluja!


Maša se daruje zanje…

7. avg. + Michael Košir

8. avg. + Mary Košir

9. avg. + Vlado Judnič (Marija Rigler)

10. avg. + Joan Sobočan (Marta in Joe Jozsa)

11. avg. + Mary Sedlašek (Cvetka Pecaric)

12. avg. + Marija in Jože Bernik ter po njunem namenu (Trust)

13. avg. 11:00 dp. po namenu Slovenskega kulturnega centra (SCC); + Martin Hozjan (Marija in Ignac Glavač); + Philip Arko (starši); + Barbara in Ferdo Krampač (Olga Škafar); + Josipina Stražišar (druž. Rigler)

14. avg. + Marijia Remec (Nandi in France Puc)

15. avg. 11:00 dp + Peter Čemažar (družina)

16. avg. + Steve in John Škafar (Olga Škafar)

17. avg. + School Sister of St. Francis of Christ the King (sisters)

18. avg. Sr. Ann Barbara Feast Day (Sisters)

19. avg. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

20. avg. 11:00 dp. + Marija in Jože Bernik ter po njunem namenu (Trust); + Liz Puc (Ana Hozjan); v zahvalo ob zlati obletnici poroke (Mimi in Frank Stariha); + Marija Remec (Veronika Puc); + Atanazij Lovrenčič (Terezija Glavač)

21. avg. + Martin Hozjan (M/M Štefan Turk)

22. avg. + Slavi Kelenc (M/M Anton Copot Sr.)

23. avg. + Martinia Bezek (Milan in Marta Pecharich)

24. avg. + Mary Jane Hardiek (M/M Ivan Kelenc)

25. avg. + Angela Kular (M/M Ivan Kelenc)

26. avg. + Edward Hrebic (M/M Ivan Kelenc)

27. avg. 11:00 dp. + Martin Kacin (Julka Kacin in Julie Lavoie); + Antonia Kociper (sin Stan); + Vera Magajne in starši Kastelic (druž. Magajne); + Jože Bezek (sestra Mimi Stariha); + Frank in Antonia Markošek (druž. Zorjan)

28. avg. Living and Deceased Retel (Richard Grill)

29. avg.. + Milan Lenarsic (M/M France Puc)

30. avg. za žive in + Rozmanove (družina)

31. avg. + Liz Puc (Anthony Erman)

1. sep. + Martina Bezek (Milan in Marta Pecharich)

2. sep. za dobrotnike in sobrate (frančiškani)

3. sep. 11:00 dp. + starši Jakšič (Terezija Glavač); + Viktor in Zora Velkavrh (sin Drago z druž.); + Slavo in Marija Bezek (Mimi Stariha); + Frank in Marija Debevc (Ada Debevc); + Antonia Kociper (Terezija Glavač)