Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FRANCISCAN FATHERS

Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994

14246 Main Street, Lemont IL, 60439

tel: +1.630.257.2068

fax: +1.630.257.2359 

Mass Times

7:00 am Sunday (English)

11:00 am Sunday (Slovenian)

11:00 am Holy Day of Obligation (Slovenian)

FRANCISCAN FATHERS LEMONT - DONATION

Daily Readings

Dnevna berila

Mission:

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION (Slovensko Versko Središče) is a parish in the Archdiocese of Chicago, whose mission is to serve the spiritual needs of Slovenians from Lemont, and the surrounding Chicagoland area.

Headquartered in St. Mary's Franciscan Monastery (Lemont, Illinois), the parish carries out its mission through close ties to other Slovenian communities and organizations, especially Slovenian Franciscans and Slovenian Catholic/Cultural Center in Lemont, Illinois.

Recorded Masses from the Slovenian Catholic Mission

CLIK HERE to

YouTube

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

357.

številka

18. NAVADNA NEDELJA

31. julij 2022Oj ljubi, lepi in pošteni slovenski jezik,

s katerim sem prvič svojo ljubeznivo mamo in ateja klical!

Kakor je moja prva beseda bila slovenska, naj bo tudi poslednja slovenska!(Blaženi Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je

LEMONTSKI LIST ON INTERNET

If you are not too familiar with Slovenian language you can try Google translate of Lemontski list on our Home page where the latest bulletin is also published www.lemont-svs.org. Tiste, ki ste domači z internetom, naj ponovno spomnimo, da si Lemontski list lahko preberete tudi na internetu.


ROMANJE IN PIKNIK SCC

V nedeljo, 14. avgusta, bo romanje in ''fundraising'' (zbiranje finančnih sredstev)piknik Slovenskega katoliškega centra, pri lurški votlini in na pikniškem prostoru. Veliko priprav je potrebnih in zato tudi veliko dela, zato vabljeni na pomoč že v soboto, 13. avgusta. Tina Hozjan Ruda je oseba na katero se lahko obrne, kdor bi bil pripravljen pomagati.

- Ob prihodu boste v nedeljo prejeli program in plačali parkirnino ($10), ki je namenjena za vzdrževanje vsega posestva pri Mariji Pomagaj.

- Pri lurški votlini boste lahko kupili nagelje in jih pri maši pri darovanju prinesli skupaj z vašimi prošnjami in zahvalami k oltarju.

- Sveta maša bo ob običajni enajsti uri, na koncu maše bomo zapeli še Litanije Matere Božje z odpevi.

- Po maši bo piknik na hribu z jedmi na žaru in s programom za otroke in odrasle. Za dobro voljo bo tudi živa glasba. Povabite prijatelje, tudi k nakupu srečk za veliki srečolov. Že v naprej hvala vsem prostovoljcem, že pred in na pikniku. V preteklih letih je bilo 40 in več prostovoljcev vključenih pri pikniku.


MARIJIN PRAZNIK - 15. AVGUST

Praznik Marijinega vnebovzetja letos pride na ponedeljek zato po lokalni navadi ni zapovedan. V Lemontu na ta dan ne bomo imeli maše. Verska resnica o tem, da Marijino telo ni trohnelo v grobu, temveč je bila Jezusova Mati z dušo in telesom vzeta v nebesa, je bila slovesno za vso Cerkev razglašena šele leta 1950. Papež Pij XII je versko resnico razglasil 1. novembra, ko se spominjamo vseh svetnikov. Marija je prva med svetniki in edina, ki ji je njen Sin, kot Materi naklonil milost vstajenja od mrtvih in jo z dušo in telesom vzel v nebesa. Praznik spominja tudi na to, da bomo skupaj z Jezusom in Marijo vstali od mrtvih.


MEDENI PIKNIK

Tradicionalno romanje in piknik samostana bo v nedeljo, 28. avgusta. Vedno je na nedeljo pred Labour Day vikendom. Za nekatere je to srečanje priložnost za letno obnovitev stika s celo družino, včasih rodbino, za srečanje starih znancev in prijateljev, romarjev, ki se že več generacij zbirajo v Lemontu za medeni piknik.

Sveta maša in pete litanije Matere Božje bodo pri lurški votlini, potem pa piknik na pikniškem prostoru.

Na prodaj bo med in pecivo. Vabimo, da prinesete domače pečeno pecivo za prodajo, če morete.

Za razvedrilo bo tudi glasba v živo.

Po pošti boste dobili nekaj srečk za srečolov in z njimi vabilo k dodatnim darovom. Srečke bodo na voljo tudi na sam dan piknika, so pa na voljo tudi v pisarni pred mašo, kjer Tereza Krampač sprejema naročila za maše.

Piknik je namenjen zbiranju dodatnih finančnih sredstev (fundraising) za vzdrževanje velikega posestva.


DAROVI V SPOMIN - BOG POVRNI

V spomin + ANTHONY ERMAN daruje $3,000 žena Marilyn za St. Mary's-Franciscan Fathers.

Ob 15. obletnici smrti + LOJZKE SCHUCK, mož Michael daruje $100 za Slovensko versko središče.


FINANČNO POROČILO SVS

OD 1. JULIJA 2021 DO 30. JUNIJA 2022

Hvala lepa vsem, ki pomagate verskemu središču s svojimi darovi. Hvala tudi Julie Lavoie, ki bo poročilo pregledala na internetu in ga posredovala na nadškofijo pod katero spada tudi naše versko središče. (finančno poročilo je na voljo samo v tiskani obliki)


KONZULARNE URE

Za konzularne zadeve bo prišla v slovenski dom generalna konzulka RS iz Clevelanda, Alenka Jerak, v soboto, 13. avgusta. Če kaj potrebujete, se je najbolje naročiti vnaprej na konzulatu, tel 216-771-7010. Za informacije lahko pokličete tudi častnega konzula za IL, Janeza Vidmarja na tel. 708-204-4390.


Maša se daruje zanje…

31. jul. 11:00 dp. + Felix Zorjan (M/M Karl Zorjan); + Ignac Rebrica (M/M Željko Novakovič); + Jože Bezek (Mimi Stariha); + Eddie Kovack (Ron in Dana Benedict)+ Ignac Glavač (M/M Kalman Kelenc)

1. avg. + Ignac Rebrica (Family Tony Kosi)

2. avg. + Martin Kavaš (M/M Jože Vučko)

3. avg. + Anica Lenassi (Anton in Josephine Gombač)

4. avg. + Darinka Rous (M/M Kalman Kelenc)

5. avg. + Štefka Černe (Anica Preban)

6. avg. + Martin in Marija Pečarič (Pavle Pečarič)

7. avg. 11:00 dp. + Ignac Rebrica (M/M Drago Velkavrh); + Frank Markošek Jr. (M/M Karl Zorjan); + Rozalija Komporšek (družina Pečarič); + Dana Blase (Cyndy Barkowski); + Ignac Rebrica (Ivanka Rebrica z druž.)

8. avg. + Štefka Schoenbacker (M/M Karl Zorjan)

9. avg. + Ignac Rebrica (M/M Željko Novakovič)

10. avg. + Marija in Jože Kastelic (M/M Anton Gombač)

11. avg. + Ignac Rebrica (Barbara in Robert Brown)

12. avg. + Frančiška in Jože Rus (M/M Karl Zorjan)

13. avg. + Stane Anzeljc, Sr. (Ivanka Žerdin)

14. avg. 11:00 dp. Po namenu Slovenskega katoliškega centra (člani); + Anna Tašner (M/M Karl Zorjan); + Mark in John Mencin (Cyndy z druž.); + Eileen Rous (Anna Hozjan); + Štefka Črne (M/M Slavko Vukšinič)

15. avg. + Darinka Rous (M/M Ivan Tkalec)

16. avg. + Stane Anzeljc Sr. (M/M Kazi Krampač)

17. avg. + Jože in Filip Arko (Frida Arko)

18. avg. + Stanko Vidmar (družina in prijatelji)

19. avg. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

20. avg. + Eddie Kovack (Ron in Dana Benedict)

21. avg. 11:00 dp. + Antonia Markošek (M/M Karl Zorjan); + Dana Blase (Anna Hozjan); + Ignac Glavač (Gusti Denša); + Eileen & Bobby Rous (Tony Rous); + Štefka Črne (Mimi in Frank Stariha)

22. avg. + Štefan in Marija Turk (M/M Karl Zorjan)

23. avg. + Nace Glavač (Ivanka Žerdin)

24. avg. + Martin Kacin (Julka in Julie)

25. avg. + Gerry Tomazin (Diane Brouk)

26. avg. + Darinka Rous (M/M Milan Pecaric)

27. avg. + p. Fortunat (Nandi Puc)

28. avg. 11:00 dp. + frančiškani in dobrotniki (frančiškani); + Gerry Tomazin (Tomazins); + Frank Markošek, Sr. (M/M Karl Zorjan); + John Srebrnak (M/M Mara Martinčič); + Štefka Črne (Anica Preban)