Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FRANCISCAN FATHERS

Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994

14246 Main Street, Lemont IL, 60439

tel: +1.630.257.2068

fax: +1.630.257.2359 

Mass Times

7:00 am Sunday (English)

11:00 am Sunday (Slovenian)

11:00 am Holy Day of Obligation (Slovenian)

FRANCISCAN FATHERS LEMONT - DONATION

Daily Readings

Dnevna berila

Mission:

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION (Slovensko Versko Središče) is a parish in the Archdiocese of Chicago, whose mission is to serve the spiritual needs of Slovenians from Lemont, and the surrounding Chicagoland area.

Headquartered in St. Mary's Franciscan Monastery (Lemont, Illinois), the parish carries out its mission through close ties to other Slovenian communities and organizations, especially Slovenian Franciscans and Slovenian Catholic/Cultural Center in Lemont, Illinois.

Recorded Masses from the Slovenian Catholic Mission

CLIK HERE to

YouTube

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

350.

številka

2. NEDELJA MED LETOM

16. januar 2022


Mati vseh socialnih nadlog je povsod vladajoča samopašnost. Nje čuvaji so lažnjivci, opravljivci, zvijačni postavodajalci, nemirneži, prepirljivci, zapeljivci, razuzdanci, trdosrčniki, oderuhi, goljufi, sleparji, ki vse najlepše izpodkopavajo in vsako blagonosno početje pokončujejo.

(Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je

ČAS MED LETOM

V bogoslužju po adventnem in božičnem času začenjamo čas navadnih nedelj, z mašnimi oblačili v zeleni barvi. Evangeliji so letos večinoma iz Lukovega evangelija. Bogoslužno leto spremlja naše duhovno življenje in je priložnost, da v njem poglabljamo svojo vero in zaupanje v Boga, vedno globlje poslušamo božjo besedo in v njej sprejemamo božjo voljo in ljubezen ter jo tudi vedno bolj vračamo v dejanjih, v življenu.

Po slovenski navadi jaslice lahko ohranimo še vse do praznika Jezusovega darovanja v templju, svečnica, 2. februarja, pa tudi kakšno božično pesem še zapojemo.


SVEČNICA IN BLAGOSLOV SV. BLAŽA

Kot po navadi, bomo imeli blagoslov sveč in blagoslov sv. Blaža na bližnjo nedeljo, letos 6. februarja. Sv. Blaž goduje 3. februarja.


NEKDANJI UČILNICI V SAMOSTANU

Od oktobra služita Slomškovi šoli, kar je bilo že omenjeno. Takrat so začeli pouk v učilnicah kakršne so pač bile. Pred kratkim pa se je začel Eagle skavtski projekt Sofije Magajne, odstranjevanja odvečnega pohištva, urejanja in beljenja. Seveda so vključeni vsi, ki ji lahko pomagajo, najprej domači, ki so ''pri roki.''


ZAHVALA

Iz Bethany Lutheran Church v Lemontu se vedno zahvalijo za hrano, ki jo zberemo v adventnem in postnem času: Dear Parishioners, Thank you for your bountiful donation of food to the Open Pantry. Your generosity enables us to provide non-perishable food staples to our clients so they can provide for their families. Thank you for your continued support of the Open Pantry.


CERKEV JE ODPRTA

Cerkev imamo odprto za svete maše ob nedeljah. Prav tako je še naprej rožni venec ob torkih ob 12:30 (kadar se skupina dogovori, da bo prišla). V cerkvi je treba nositi masko in se zahvaljujem vsem za upoštevanje tega navodila.


DOM JE ZA ZDAJ ZAPRT

Odprtje doma za tedensko kosilo in druženje bo sproti objavljeno. Koline so za zdaj prestavljene na prvo nedeljo v marcu.

Virus Covid-19 in njegove mutacije nam spet mešajo življenje, križajo načrte in narekujejo previdnost. Potem, ko smo se nekaj mesecev lahko družili v domu ob nedeljah pri kosilu, tudi ob mesečnih kosilih, je skrb zaradi večjega širjenja virusa narekovala zaprtje doma. Od božičnega večera naprej, ko po maši v domu ni bilo druženja, je dom do nadaljnjega zaprt. To seveda pomeni, da tudi ni bilo mesečnega kosila za Baragovo nedeljo.


NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2021

V preteklem letu smo imeli ob oktobrskem štetju povprečno 88 ljudi (v kovidnem letu prej 56 ter 20-25 po You Tube; še leto prej pa 124), prvo nedeljo 79, drugo 96, tretjo 88 in četrto 92. K angleški maši ob 7:00 je povprečno prihajalo 20 ljudi (pred kovidom jih je bilo okrog 30). Krsta smo imeli samo dva (enako kot že dve leti prej). Poroko smo imeli samo eno (predlani nobene).Imeli smo osem pogrebov (predlani pet).


POROČILO O DAROVIH ZA SVS

Z Lemontskim listom po pošti prejemate tudi dokument o vaših darovih za versko središče v preteklem letu 2021. Upam, da sem vse prav knjižil, če pa je kje napaka, mi sporočite. Bog povrni za vso finančno podporo Slovenskemu verskemu središču!


POROKA

ROBERT BROWN in BARBARA KRAMPAČ sta se poročila v naši cerkvi 26. novembra lani. Priči sta bila Steven Samson in Victoria Herold, roj. Krampač. Naše čestitke!


POGREB

+ FRANCE PUC je umrl 30. decembra, v starosti 89 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopališče Claredon Hills, 7. januarja. Živel je v Westmont. Naše sožalje družini!


DAROVI V SPOMIN

V spomin + WILLIAMa KOVAČIČa je družina želela, da ljudje darujejo za St. Mary's. V ta namen smo zbrali $2,910. Bog povrni družini in darovalcem!

V spomin na pokojne starše + ŠTEFAN in MARIJA TURK sta sin in hči, Julie in Pete, darovala $500 za božično okrasitev v cerkvi.


DAROVI ZA ROŽE

Bog povrni vsem, ki ste darovali za rože. Zbrali smo $660. Te darove imamo za redno nedeljsko krašenje v cerkvi. Darovali so: Anthony in Jeanie Gregorich, Terezija Glavač, Olga Škafar, Roman in Angela Račič, Anton Jakupovič, Marica Kučič, Nandi Puc, Nežka Lodewyck, Ivanka Rebrica, Branko in Marija Oplanič, Ludvik in Marija Gombač, Jože in Simonka Vučko, August in Mina Denša, Marija Breszach, Jože in Natalija Vidmar, Jerry in Sonia Skiba, Anton in Josephine Gombač, Stane in Lori Anzeljc, Tončka Judnič, Frank in Mimi Stariha, Slavko in Ivanka Vukšinič, Matija in Anica Sever, Kazi in Terezija Krampač, Karl in Marija Zorjan, Martin in Ljuba Novak, Rony in Cony Kogut, Andrej Remec, Andrew Zorjan, Deena Kocinec-Manna, Olga Kastelic, Tine in Martina Zupančič, Ivan in Regina Tkalec. Hvala vsem!


NAMESTO BOŽIČNIH VOŠČILNIC

So za misijone darovali še:

Martin in Ljuba Novak, Anton in Josephine Gombač, Marica Kučič, Drago in Marinka Velkavrh, Olga Kastelic, Emma Hozian in Andrej Remec. Bog povrni!


BOG POVRNI

P. Metod se zahvaljujem vsem za pozornost in naklonjenost, ki ste mi jo mnogi izrazili z božičnim voščilom in darilom.

Maša se daruje zanje…

17. jan. + Darinka Rous (Theresa Horvat)

18. jan. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

19. jan. + Irena Pečarič (Brian in Tina Ruda)

20. jan. + Irene Pecaric (Diane Pecaric Jacobson)

21. jan. + Matilda Šešet (Jožica Tomšič)

22. jan. + Andrew in Antonia Kociper (Stan Kociper)

23. jan. 11:00 dp. + Vlado Judnič (druž. Judnič); + Jože in Ida Jablanvec (druž. Jablanovec); + Jožica Horvat (M/M Kazi Krampač); + Darinka Rous (M/M Tone Sever); + Martin Sever (M/M Karl Zorjan)

24. jan. + Marija in Francka Brenčič (Frank in Julia Grah)

25. jan. + Ivan Vincle (M/M Kazi Krampač)

26. jan. + Andrej Kukovica (Nandi Puc)

27. jan. + Robert Nowak (Anica Pečelin Nowak)

28. jan. + Albina Orešar (družina)

29. jan. + Jožica Horvat (M/M Martin Nowak)

30. jan. 11:00 dp. + Štefan in Olga Copot (Sheena Litt); + Lojze Zupančič (M/M Valentine Zupančič); + Cvetka Majcan (Jože Majcan); + John Barkowski (Cyndy in družina); + Jean Cherway (Joe Winblad)

31. jan. + Draga Zunec (Antonia Bucik)

1. feb. + Jean Cherway (Anica Žalik)

2. feb. + Peter Benedict, sister Mary (M/M Ron Benedict)

3. feb. + Martina Hintz (Diane Pecaric Jacobson)

4. feb. + Anica Lenassi (M/M Anton Gombač)

5. feb. + Ignac Hozjan, obl. (Anna Hozjan)

6. feb. 11:00 dp. + Darinka Rous (Anna Hozjan); + Janko in Hanna Burjek (Marica Kučič); + iz druž. Majcan (Jože Majcan); + Anica Lenasi (Terezija Glavač); William Kovačič (Milena Hughes)

7. feb. + Matija Vlasič (Diane Pečarič Jacobson)

8. feb. + Frank Zupančič (M/M Valentine Zupančič)

9. feb. + Štefan in Ana Grah (M/M Marjana Kelenc)

10. feb. + Kalman in Ana Kelenc (M/M Kalman Kelenc)

11. feb. + Irena Pecaric (Breda in Matija Remec)

12. feb. + Božo Guvo (Ana in Frank Jani)

13. feb. 11:00 dp. + Ignac Rebrica (M/M Branko Oplanič); + iz druž. Denša (Gusti Denša); + iz druž. Jakšič (Anna Hozjan); + Steve in Bonnie Grah (M/M Kalman Kelenc); + Robert Nowak (Anica Pečelin Nowak)