Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

316.

številka

 

BINKOŠTI

9. junij 2019

Hočeš druge vneti,

moraš sam goreti.

Mrtvo oglje

se ne vžge.

Anton Martin Slomšek


Ali je kaj novega? Je:


BINKOŠTI

Petdeset dni po veliki noči praznujemo praznik prihoda Svetega Duha na apostole in se spominjamo, da Sveti Duh deluje tudi danes. Svetega Duha smo prejeli že pri krstu, še posebej pa pri zakramentu birme. Priporočajmo se mu za razsvetljenje in upoštevajmo njegove navdihe. Na zadnji strani najdete molitev k Svetemu Duhu v slovenščini in v angleščini.

 

SPREJEM PRVOOBHAJANCEV

Že vrsto let imamo v navadi, da na drugo nedeljo v juniju sprejmemo prvoobhajance, ki so se na ta zakrament pripravljali v lokalnih ameriških župnijah. Letos čestitamo dvema prvoobhajancema - in staršem!

 

MESEČNO KOSILO

Tradicinoalno je bilo junijsko mesečno kosilo v SCC namenjeno podpori revije Ave Maria, odkar pa revija več ne izhaja, je namenjeno Franciscans and Grounds. Bog povrni Centru in vsem, ki podpirate Lemont s svojim delom in darovi!

 

PREKMURJE SOCIAL CLUB IN OČETOVSKI DAN - 16. junij

Prekmurje Social Club bo imel letno romanje in piknik v nedeljo, 16. junija. Sv. maša bo pri lurški votlini. Na koncu maše bomo zapeli še pete litanije Matere Božje. Potem bo na pikniškem prostoru pikniško kosilo in običajni program. Ob očetovskem dnevu čestitke vsem očetom!

 

 TELOVO - 23. junij

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi je priložnost za to, da praznujemo, se zahvali-

 

mo in poglobimo vero v Boga med nami pod podobo kruha in vina. Ustanovitelj frančiškanov, sv. Frančišek, je razmišljal, da apostoli niso videli drugega kot Jezusa človeka, mi pa vidimo samo hostijo in vino. Tako apostoli kot mi smo povabljeni in poklicani k trdni veri, da je med nami pod podobama, po spremenjenju pri maši, navzoč Bog sam.

Upamo, na lepo vreme, da bomo imeli sv. mašo pri lurški votlini, po maši pa procesijo z Najsvetejšim in postajami.

 

SLOVENSKI ŠPORTNI KLUB

bo imel športno srečanje v soboto in nedeljo 29. in 30. junija. Golf tekmovanje bo organizirano že v petek. Vabljeni, da se ustavite na pikniškem prostoru že v soboto, vsekakor pa v nedeljo za sv. mašo ob 11:00 uri (v cerkvi) ter za pikniško kosilo na pikniškem prostoru.

 

SLOVENSKA ROMANJA IN PIKNIKI

Slovenski romanji in piknika bosta v avgustu: 11. avgusta SCC - Slovenski katoliški Center; in 25. avgusta, medeni piknik.

V juliju ni slovenskih piknikov in romanj. Slovenska ženska zveza je še lani imela romanje in piknik (3. nedeljo - zadnji torej leta 2018), Društvo sv. Ane je imelo zadnji piknik leta 2016 (4. nedeljo). Pred leti je romanje in piknik opustil KSKJ IL Federation (1. ned. avgusta - zadnji piknik je bil leta 2008).

Stane Simrayh je kot ‘site manager’ prostovoljno že lansko sezono prevzel odgovornost za vse administrativne reči glede piknikov. S tem delom nadaljuje tudi letos. Ob nedeljah so redno samo romanja, ob sobotah pa tu in tam kakšen ‘familiy reunion’. Vseh skupaj imamo okrog 20 skupin.

 

60 LET POROKE

Biserno poroko sta praznovala Ivanka in Nace (Ignac) Rebrica. Iskreno jima čestitamo! Ivanka že veliko let skrbi za pranje, likanje in menjavo cerkvenih prtov in je aktivna v skupini krasilk, Nace mežnari, vključno z nabavo vsega potrebnega iz katoliške trgovine. Bog povrni in vse najboljše!

 

PRAZNIK DRŽAVNOSTI IN

NEODVISNOSTI

Slovenija (25. junij) in Amerika (4. julija) v tem času praznujeta praznik samostojnosti. Bogu se zahvaljujemo za staro in novo domovino in prosimo blagoslova za naprej!

 

NEURJE 27. maja

je podrlo več dreves. Eno je padlo na kuhinjo na pikniškem prostoru in močno poškodovalo streho. V enem tednu je bila streha že popravljena (Poljaki - kontraktor), drevje pa v glavnem pospravljeno (kontraktor). Nekaj strešnikov je padlo s samostana, tudi dvignilo nekaj kritine. To še čaka na popravilo.


MOLITEV K SV. DUHU

Slovensko

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude.

Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

English

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth. 

Let us pray. O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations,

Through Christ Our Lord, Amen.

Maša se daruje zanje…

 10. jun. + stari starši Prepeluh (Urša in Miha Magajne)

11. jun. + Anton Glavač (žena in druž.)

12. jun. + John Barkowski (Ana Hozjan)

13. jun. + John Barkowski (Nandi in France Puc)

14. jun. + August Petek (Ivanka Buh)

15. jun. + Jože Arko (M/M Frank Martinčič)

16. jun. 11:00 dp. po namenu Prekmurje Social Club (člani); + Anton Glavač (Ana Hozjan in druž.); + Ciril Kastelic, obl. (žena Olga); + Anton Slechta (Deena Mana); + Joan Sobočan (M/M Jože Vučko)

17. jun. + Cveta Majcan (Helen Jablanovec)

18. jun. Sr. Patricia Feastday (sisters)

19. jun. Sr. Kathleen Feastday (sisters)

20. jun. Sr. Celeste Feastday (sisters)

21. jun. + August Petek (M/M John Tkalec)

22. jun. + Ana Tašner (Fanika Goršič)

23. jun. 11:00 dp. + Dragica Carol Luna (husband); + Milan Kocinec (Deena Mana), + Hana in Janko Burjek (Marica Kučič); + Olga Štalcer (M/M Toni Sever); + Ivan in Ana Glavač (Terezija Glavač)

24. jun. + Anton Kelenc (M/M Kalman Kelenc)

25. jun. + Frank in Mary Magdič (Tony in Jeanie Gregorič)

26. jun. + Viktor Lavriša (M/M Anton Copot)

27. jun. + Marinka Rozman (Cyndy Barkowski)

28. jun. + Jože Arko (Andrej Remec)

29. jun. + Peter Benedict & sister Mary (M/M Ron Benedict)

30. jun. 11:00 dp. + starši Stanovnik (Ivanka Buh); + Marija Remec (Andrej Remec); + Marija Vuk, Gusti Petek (Marija Petek) + Marija Vuk (Marija Breszach)

1. jul. + s. Veselina (M/M Nandi Puc)

2. jul. + Ciril Štalcer (M/M Tony Sever)

3. jul. + Ivan Križan (M/M Bogdan Judnič)

4. jul. + Marija Roglačin (Tony Balažic)

5. jul. + Martin Hozjan (Stanislav Gusicik)

6. jul. + Ana Vučko (M/M ignac Glavač)

7. jul. 11:00 dp. + Vlado Judnič (M/M Matija Sever); + Wanda Kocinec (M/M Tone Gombač); + starši Oplanič (M/M Branko Oplanič); + M/M Matija Stariha (M/M Tone Sever); + Božo Guvo, obl. (Marianne in Kalman Kelenc)