Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

NAVODILA Z NADŠKOFIJE ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

https://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Parishioner+Reopening+Guide.pdf/73e573e0-2247-46fc-9c87-38779221f146


SVETE MAŠE IZ SLOVENSKEGA VERSKEGA SREDIŠČA

LAHKO SPREMLJATE V ŽIVO ALI PA POGLEDATE NA:  

 https://www.youtube.com/user/radovednost/


SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI MAŠI PREKO TELEFONA

Slovenian masses can now be heard via a telephone

Conference call

To access Holy Mass over your phone:

1. Call the toll free number: tel:1-844-855-4444

2. Enter the Access Code: 185996# 

to enter our ''SVS conference room''.

Mute your microphone *6

Unmute your microphone *6

_____________________________________________________

 

339.

številka

4. POSTNA NEDELJA

14. marec 2021

Želimo vam blagoslovljen praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih,

praznik novega življenja in upanja,

praznik pomladi.

Vera v vstalega Kristusa nam daje novo, duhovno moč, ki jo prejemamo od Njega.


Ali je kaj novega? Je

SLOVENSKI KATOLIŠKI CENTER previdno in po varnostnih predpisih odpira dom za kosilo, v nedeljo, 21. marca po enajsti maši. Na kosilo se prijavite na tel. številki doma 630-243-0670. Osnovna navodila: pustite sporočilo - povejte ime, priimek in vašo tel. številko na katero vas lahko pokličejo nazaj za potrditev rezervacije.


KRIŽEV POT

Še v torek 16. in 23. marca lahko pridete k molitvi rožnega venca ob12:30. Na ta način smo letos povezali molitev križevega pota z molitveno skupino, ki se že dlje časa zbira ob torkih k molitvi treh delov rožnega venca. Molitvena ura z rožnim vencem bo potekala še naprej. Za vprašanja glede molitvene ure lahko pokličete Nandi Puc.


DVA PRAZNIKA

19. marca je praznik sv. Jožefa, moža Device Marije, 25. marca pa praznik Gospodovega oznanjenja, včasih imenovanega tudi Marijinega oznanjenja, devet mesecev pred božičem. Papež Frančišek je letošnje leto za vso Cerkev razglasil kot leto sv. Jožefa. Sv. Jožef je opravil svoje poslanstvo v dejanjih, ki so pripravljala prostor Božjemu Sinu in njegovi Materi. Je priprošnjik in vzornik.


VELIKONOČNA SPOVED

Vsako nedeljo, približno pol ure pred mašo lahko opravite spoved. Spovedovanje je v pisarni kjer smo navadno sprejemali za mašo. Željo po spovedi omenite ob naročilu za mašo ali pa takrat ko pridete v cerkev.


CVETNA NEDELJA - 28. marca

Spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem na cvetno nedeljo bomo prilagodili omejitvam, ki so še vedno v veljavi. Blagoslov butaric bomo imeli pred Slovenskim katoliškim centrom ob 10:40, pa tudi ob začetku maše v cerkvi ob 11:00. Od doma do cerkve bo po blagoslovu procesija. Pri sveti maši bo branje pasijona, čeprav v bolj preprosti obliki.


BUTARICE

Gusti Denša se je kar sam lotil pripravljanja butaric. Blagoslovljene bodo na cvetno nedeljo, vzamete pa jo lahko na cvetno nedeljo in ves veliki teden (če bo še kaj ostalo). Kakih 50 jih bo na razpolago. Dar je $5 (ali več), vaši darovi pa bodo za slovenske misijonarje.

- Skupinskega izdelovanja butaric v domu v petek pred cvetno nedeljo zaradi omejitve obiska v cerkvi ne bo, ker bi preveč butaric ostalo.


VELIKI ČETRTEK

Sveto mašo v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo z učenci in molitveno uro v spomin na Jezusa ''v ječi'' bomo imeli ob 7:00 zvečer. Za obisk svete maše se za tisti večer ni treba naročati.


VELIKI PETEK

Obrede velikega petka bomo imeli ob 7:00 zvečer. Za obisk pri obredih se za tisti večer ni treba naročati. Po obredih bo skupina krasilk že okrasila za velikonočno nedeljo in veliko noč.


VELIKONOČNA VIGILIJA

Slovesno velikonočno vigilijo bomo imeli na veliko soboto ob 7:00 zvečer: Slovesno hvalnico velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, branje štirih beril, blagoslov krstne vode in obnovitev krstnih obljub, ter slovesno sveto mašo. Ob koncu maše bo tudi slovesno vstajenje, procesije pa ne bomo imeli.


BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Blagoslov jedil bomo imeli po velikonočni vigiliji, torej na koncu obredov na veliko soboto, lahko tudi na koncu sv. maše na veliko noč, če bo potrebno. Posebej, popoldne na veliko soboto ne bo blagoslova jedil.


VELIKA NOČ - 4. april

Praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih, pa tudi novega življenja in upanja, pomladi. Vse to praznujemo v velikonočnem prazniku in morda letos tudi bolj čutimo in potrebujemo.


ZBIRANJE HRANE V POSTNEM ČASU

V cerkvi pod korom do velike noči še zbiramo hrano za lokalni ‘Food Pantry’. Hvala vsem, ki ste darežljivi v tej postni akciji. Če ne morete priti ali oddati hrane v Lemontu, lahko poiščete lokalni Food pantry in tam oddate hrano. Tudi tako ste lahko povezani s postno akcijo naše skupnosti.


NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - BELA NEDELJA - 11. april

''Bog se nas usmili''. To je star pobožen zdihljaj, kratka molitev, h kateri nas lahko povabi tudi prva nedelja po veliki noči.


SPREJEMANJE NAROČIL ZA MAŠE

Naročila za svete maše lako oddate po pošti ali osebno v kuverti v kateri je mašni namen, ime darovalca in dar za mašo, $10. Če želite, da bo maša na določen datum, to pripišite in bo upoštevano kolikor je mogoče. Pri Bogu ni časa in šteje namen. V Lemontskem listu je objavljeno, kdaj je sveta maša na vrsti, posebnih obvestil pa vam ne moremo pošiljati.


ENO LETO NAM GA ŽE KRONA KORONA VIRUS

V petek, 13. marca lansko leto je nadškofija naročila odpovedati vse svete maše za tisto soboto in nedeljo in za naprej. Od junija lani imamo cerkev lahko odprto samo v omejenem obsegu, z upoštevanjem varnostnih ukrepov pred virusom.


A PRAYER TO ST. JOSEPH

Hail, Guardian of the Redeemer,
Spouse of the Blessed

Virgin Mary.
To you God entrusted his only Son;
in you Mary placed her trust;
with you Christ became man.

Blessed Joseph, to us too,
show yourself a father
and guide us in the path of life.
Obtain for us grace, mercy, and courage,
and defend us from every evil.

Amen.

- - - -

Maša se daruje zanje…

15. mar. + Miro Mesesnel (M/M Nandi Puc)

16. mar. + Cecilija Copot (Joe in Mary Copot, Canada)

17. mar. + Terezija Trinco (Marija Breszach)

18. mar. + Albina Orešar (Family Orešar)

19. mar. + bratje in starši Vlasič (Marija Kranjec)

20. mar. + Pavle Borštnik (Joanne Ovnik)

21. mar. 11:00 dp. + Metod in Ciril Žerdin (Ivanka Žerdin in družina); + Branko Škamperle, obl. (Sonia Siba); + Franc in Pavel Burjek (sestra Marica Kučič); za žive in + člane Društva sv. Ane KSKJ # 170 (člani); + Frank in Julija Petrič (hči Julija)

22. mar. + Andrew in Antonia Kociper (Stan Kociper)

23. mar. + Peter Benedict and sister Mary Stritar, nee Benedict (Ron,D)

24. mar. + Božo Guvo (Valerie in John Guvo)

25. mar. + Martin Simčič (Matilda Simčič)

26. mar. + Milan Jakšič (Terezija Glavač)

27. mar. + Matilda Šešet (Terezija Glavač)

28. mar. 11:00 dp. + starši Balažic in Žabot (M/M Kazi Krampač); + stari starši (Olga Kastelic in druž.); + Jožica in Lojze Horvat (Ivanka Žerdin); + Marko Klavs (Cyndy Barkowski); + starši Stanovnik (M/M Nandi Puc)

29. mar. + David Fronczyk (Marietta Gregoric)

30. mar. + Irena Pečarič (M/M Anton Žižek)

31. mar. + Fanika Fritz (Peter in Suzi Pecharich)

1. apr. 7:00 zv. Za + duhovnike frančiškane

2. apr. 7:00 zv. Obredi Velikega petka

3. apr. 7:00 zv. za žive in + člane Slovenskega verskega središča

4. apr. 11:00 dp. za žive in + dobrotnike samostana

5. apr. + Mary Sedlašek (druž. Pečarič)

6. apr. + Jožica Horvat (M/M Nandi Puc)

7. apr. + Justina Bizjak (M/M Matija Remec)

8. apr. + Metod Žerdin (druž. Jablanovec)

9. apr. + Irena Pecaric (Joe Sobočan)

10. apr. + Lojze Zupančič (Louie D. Hill)

11. apr. 11:00 dp. + Štefan Stanovnik (M/M Nandi Puc); + Tony in Ivanka Shuta (M/M Matija Sever); + Marija in Francka Brenčič (Marinka Velkavrh); + Christine in Mary Jozwik (Wanda in Ed Jozwik); + Vera in Lojze Gregorich (Wanda in Ed. J.)


SVETE MAŠE ODDANE NA AID TO THE CHURCH IN NEED

+ Irena Pecaric:

4 maše vsak: Milan in

Mina Jaklič; Albina Mikec;

po 2 maši: Joe in Ivica Pečarič; John in Daniela Paulius; Brian in Liz Kluge; Mary Ann Till in druž.; John Vlahovič; John Buh; Barbara Kosi; Jim Skule; Slavko in Ivanka Vukšinič.

+ Metod Žerdin: 1 maša:

M/M Stane Anzeljc; M/M Max Petrovič; Joe

Sobočan; Jože Majcan;

+ Fanika Fritz: dve maši: Sandra Artusa)

+ Albina Orešar: dve maši

Druž. Houlihan.