Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 

321.

številka

 

30. NEDELJA MED LETOM

27. oktober 2019


Človek, kam greš? V srečno ali nesrečno večnost? Dve poti vodita v večnost: steza pravičnosti v večno življenje, cesta pregrešnosti v večno pogubljenje. Po kateri hodimo mi?

(Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je:

FALL FEST - 27. oktober

Po enajsti maši bo v Centru in okrog njega jesenska veselica z domačimi jedmi. Na jedilniku beremo: golaž in polenta (ali pa pasta), pečenica z zeljem, čevapčiči ... Ob 2:30 popoldne bodo nastopili mladi tamburaši iz hrvaške skupnosti. Že pri maši ob 11. uri bo blagoslov otrok v Halloween kostumih. Otroke vedno blagoslavljamo, Halloween pa je lokalna navada za zabavo otrok in odraslih brez globlje vsebine, kakršno je imela v zgodovini, ampak je bolj razvedrilne narave za otroke in odrasle.

 

24. OBLETNICA SLOVENSKEGA KATOLIŠKEGA CENTRA - 10. nov.

Sveta maša bo v veliki dvorani ob 11:00 uri. Za kosilo potrebujete vnaprej plačano rezervacijo, najkasneje do nedelje, 3. novembra. Prijavnice dobite v Newsletter SCC ali v Centru.

 

Ob obletnici doma imamo nedeljsko sv. mašo verskega središča v domu. Tudi na tak način potrdimo in pokažemo tesno povezanost med cerkvijo in domom.

Dom je samostojna organizacija, vendar preko verskega središča in frančiškanov povezan z nadškofijo v Chicagu.

 

Želja ustanoviteljev doma je bila, da je dom samostojna ustanova, zato da se ne bi zgodilo kot se je pri sv. Štefanu, kjer so Slovenci gradili cerkveno dvorano, ko pa so frančiškani od tam odšli, je slovenska skupnost izgubila tudi tisto dvorano.

 

 

PRAZNIK VSEH SVETIH - 1. november

Na ta zapovedani praznik bomo imeli sv. mašo kot ob nedeljah, ob 11:00 uri. Poleg svetih, ki jih je Cerkev uradno priznala za blažene in svetnike, se na ta dan spomnimo tudi vseh kandidatov, npr. škofa Friderika Baraga, in tudi mnogih drugih, ki najbrž nikoli ne bodo uradno proglašeni za svetnike, so pa živeli svojo vero zares in so gojili prijateljstvo z Bogom. Vsi smo poklicani k svetosti, to je k iskanju Boga in njegovega načrta za naše življene. Imamo dobre zglede in priprošnjike v svetnikih.

 

MESEC NOVEMBER

Po slovenski navadi in po cerkevenem koledarju se v novembru še posebej spominjamo pokojnih in molimo zanje. Narava, ki se zdi kot da se odpravlja k počitku, umira, nam tudi pomaga k molitvenemu spominu, pa tudi pomaga k premišljevanju minljivosti življenja na zemlji.

2. november je v cerkvenem koledarju dan spomina na verne rajne, sicer pa se pokojnih spominjamo ves mesec november. Lepa navada je, da za pokojne darujemo sv. maše. Pri sv. mašah se skozi vse leto spominjamo pokojnih za katere darujete za maše. Namenov in darov za ‘novembrske maše’ pa ne moremo sprejmati, ker ni duhovnika, ki bi ves mesec november maševal po tem namenu.

Po lokalni navadi so sv. maše na pokopališčih in obisk pokopališča povezani z Memorial Day v maju. Takrat je navadno tudi bolj prijazno vreme kot novembra.

 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - 24. nov.

S tem praznikom zaključujemo spet eno cerkveno leto. Navsezadnje je in bo Kristus Kralj vesoljstva, in naj bo tudi vse bolj tudi kralj in gospodar našega življenja.

 

SPREJEMAMO ZA MAŠE

za leto 2020. Prosimo, da za nedeljske maše naročate, če imate na tisto nedeljo namen priti k maši v Lemont, drugače pa naročite sv. mašo med tednom ali pa brez datuma. Mašne namene brez datuma opravimo kadar je prosto ali pa jih oddamo naprej, če že dolgo čakajo na to, da bodo opravljene. Sicer pa pri Bogu šteje vaš namen, sv. maša pa bo opravljena, ko bo to mogoče.


MISIJONSKO KOSILO

Bog povrni vsem, ki ste prispevali pecivo, Karlu Zorjanu, družini in drugim pomočnikom za pripravo kosila, tudi vsem, ki ste prišli (‘se podprli’) in podprli misijone!

Za kosilo smo prejeli $1,689, za pecivo $270. S. Dorici Sever smo s frančiškanskega računa podarili $5,000, v kar je bil vključen dobiček kosila in peciva; poleg tega pa je s srečolovom in drugimi darovi na roko prejela $715. Veseli smo, da smo imeli ob letošnjem misijonskem kosilu med nami misijonarko

tudi ‘v živo’ in da smo ji lahko malo pomagali pri delu v mrzlih krajih.


DAR VERSKEMU SREDIŠČU

+ MARIJA VUK je bila članica prekmurskega društva Sv. Križ in Regina Tkalec je spodbudila nečaka, Daniela Hoziana (executive of the estate) k daru za cerkev v Lemontu. Prejeli smo $1,600. Nekaj od tega bo za maše (16), drugo pa dar Lemontu. Bog povrni in naj Marija (in John) Vuk počiva v miru!

 

CHILDREN FELLOWSHIP GROUP

Please consider taking a Christmas tag or two from our Giving tree to help charitable organizations (BEDS, Catholic Charities and Kolbe House) fill their shelves and be able to help families this winter season. We ask that you return your gift donation UNWRAPPED WITH THE TAG ATTACHED. Donations should be dropped off no later than DECEMBER 15 into the box in the back of the church. We will continue to collect food for the local food pantry as usual until Christmas as well. Thank you in advance for your generosity and helping show our children the true meaning of Christmas.

 

Maša se daruje zanje…

28. okt. + Jože Zajc (M/M Željko Novakovič)

29. okt. + Michaela Simrayh (M/M Max Petrovic in druž.)

30. okt. + Steve in Bonnie Grah (M/M Kalman Kelenc)

31. okt. + Vili in Reza Zadnikar (Tony in Jeanie Gregorich)

1. nov. 11:00 dp. + John Barkowski (Frank in Nandi Puc)

2. nov. + August Petek (M/M Anton Sever)

3. nov. 11:00 dp. + Martin Hozjan (+ Ana Hozjan z druž.); + Vlado Judnič (M/M Tone Sever); + Metod Žerdin (Olga Škafar); + Ivan Buh (M/M Nandi Puc); + Ivan Križan (M/M Matija Sever)

4. nov. + Ana Gaber (M/M Nandi Puc)

5. nov. + Lojzka Schuck (France in Nandi Puc)

6. nov. + Nikolaj Pečelin (Anica Pečelin Nowak)

7. nov. + Metod Žerdin (M/M Slavko Sovan)

8. nov. + Martin Hozjan (Stanislav Gusicik)

9. nov. + Marija Vuk (M/M Ignac Glavač)

10. nov. 11:00 dp. za žive in pokojne člane Slovenskega katoliškega centra

11. nov. + Martin Kacin (Julie in Julka Kacin)

12. nov. + Cecilija Horvat (Olga Škafar)

13. nov. + Otmar Zorjan (M/M Karl Zorjan)

14. nov. + Ana Vučko (Terezija Glavač)

15. nov. + Marija Remec (France in Nandi Puc)

16. nov. + Justina Bizjak (Andrej Remec)

17. nov. 11:00 dp. + Otmar in Ana Tašner (druž. Zorjan); + iz druž. Premrl (Anica Lenassi); + Dragica Carol Luna (Dr. Luna); + Francka Lavriša (M/M Nandi Puc); + Cvetka Majcan, obl. (mož Jože)

18. nov. + Ivanka Modic (M/M Slavko Sovan)

19. nov. za zdravje v družini (Julka Kaluza)

20. nov. + Mary Pecharich (M/M Diane Jacobson)

21. nov. + iz družine Horvat (Frank Horvat)

22. nov. + Jože Rus (Branka in Stuart Nyberg)

23. nov. + Metod Žerdin (Ivanka Buh)

24. nov. 11:00 dp. + Jože Kastelic, obl. (druž. Kastelic); + stari starši Burjek in Pohleven (Marica Kučič); + iz druž. Sever (M/M Tone Sever); + Martin Hozjan (Stanislav Gusicik); + Ciril Štalcer (Tončka Judnič)