Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

325.

številka

 

6. NAVADNA NEDELJA

16. februar 2020

 

Katere pregrehe je treba sedanjim kristjanom največ očitati? Prva je pregrešna svoboda, ki si je prisvajajo, kakor da bi božjih postav ne bilo več. Nedelj in praznikov ne posvečujejo, Bogu dneve kradejo in jih v svojo nesrečo obračajo.

(Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je:

DRUŠTVO SV. ANE –16. feb.

ima sestanek in bingo h kateremu vabljeni vsi, tudi nečlani!

TRIVIA NIGHT - 22. feb.

Slovenski športni klub organizira ‘Trivia Night’, v soboto, 22. februarja v Centru, od 5:30 do 10:00 zvečer. Skupine - mize po 10– 12 članov. Prinesite svoj prigrizek za mizo, pijača pa bo na prodaj. $10 na osebo, ali $100 na mizo. Vabljeni!

 

PEPELNICA - 26. februar

Slovensko sv. mašo s pepelenjem bomo imeli ob 11:00 dopoldne.


POSTNI ČAS

je čas priprave na velikonočne praznike, posebno z molitvijo, postom in dobrimi deli. Nekaj priložnosti za to bo tudi v naši skupnosti.

Križev pot bo vsako nedeljo ob 1:30 popoldne. 8. marca bo eno uro kasneje - zaradi mesečnega kosila.

Zbiranje hrane - v postnem času bomo zbirali nepokvarljivo hrano za potrebne v okolici. Za to bo pripravljena škatla pod korom.

Velikonočna spoved - k pripravi na velikonočne praznike spada tudi dobra osebna spoved. Priložnost zanjo je pri nas vsako nedeljo pred mašo 10:30 uri – 10:50.


NEKAJ STATISTIKE ZA LETO 2019

V preteklem letu smo imeli ob oktobrskem štetju pri maši povprečno 124 ljudi (leto prej 116): na prvo nedeljo 112, na drugo 136, na tretjo 113 in na četrto 135. Krsta smo imeli samo 2 (leto prej 5), poroke ni bilo nobene (leto prej 2), pogrebov pa je bilo 5 (leto prej 6).


ZBOR ŠPENDOV - sob., 14. marec

Zbor Špendov vabi najprej k maši v naši cerkvi ob 5:00 zvečer, za vse pokojne člane Slovenskega verskega središča. Podobno kot lani ste vabljeni prinesti fotografijo pokojne(ga) iz vaše družine, in svečko, ki ste jo kupili na svečnico, ali pa jo boste lahko kupili tisti večer. Po maši bo srečanje ob prigrizku in pijači v domu, kjer bo zbor zapel še nekaj pesmi. Sodelovala bo tudi mladinska skupina Marela.


ANNUAL CATHOLIC APPEAL

Dobili ste posebne kuverte in nekaj informacij glede te nadškofijske nabirke. Prosimo, če laho vaše darove oddate do konca februarja. Če boste sami poslali naprej, prosimo da za ‘parish’ navedete Slovenian Catholic Mission. Zbrali naj bi 7% tega, kar darujete vse leto, zato vabim k darežljivosti. Kar bomo več zbrali, pride nazaj v faro.


KRST

DANIEL WILLIAM RAZPOTNIK, rojen 20. sep., starši Joseph in Molly, roj. Garbrecht, je bil krščen vnaši cerkvi 10. nov. Michael Glavač je bil boter, Jodi Vargas pa priča krsta. Družina živi v Shorewood, IL.

 

POGREBA

IRENA PEČARIČ, iz South Haven, MI, je

umrla 20. januarja, v starosti 79 let. Pokopana je bila iz naše cerkve na pokopališče

Resurrection, Justice, IL.

 

ALBINA OREŠAR, iz Darien, IL, je umrla 24. januarja, v starosti 94 let. Pokopana je bila iz naše cerkve na pokopališče Resurrection.


FIRE DEPARTMENT ORDINANCE

V cerkvi in samostanu moramo izboljšati požarno varnost. Najcenejši predračun je bil $40,000 in mojstri že delajo. Na sestanku finančnega sveta SVS (Julie Lavoie, Nace Rebrica in John Žerdin) smo se strinjali, da bo SVS poravnal polovico tega stroška samostana oz. frančiškanov. Če želite darovati v ta namen, vaš dar (ček) naslovite ‘St. Mary’s.’ v ‘memo’ pa: Fire Alarm.


Maša se daruje zanje…

17. feb. v dober namen (Breda Modic)

18. feb. + Irena Pečarič (Marica Kučič)

19. feb. + Milka Krajnik (M/M Karl Zorjan)

20. feb. + Štefka in Rado Pirih (M/M Karl Zorjan)

21. feb. + Irena Pečarič (M/M Tony Rous)

22. feb. + John Barkowski (Lilijana Čepon)

23. feb. 11:00 dp. + Ivan Kučič, obl. (druž. Kučič); + iz druž. Ross in Preban (Anna Preban); + Dragica Carol Luna (Luis Luna); + Stanka Štalcer (M/M Anton Sever); + Metod Žerdin (Tončka Judnič)

24. feb. + Štefan in Marija Turk (Anica Žalik)

25. feb. + dr. Matilda Kimovec (M/M Wanda Jozwik)

26. feb. 11:00 dp. + Anton Glavač (žena in druž.)

27. feb. + Angela Vlasič (druž. Pečarič)

28. feb. + August Petek (Tina in Brian Ruda)

29. feb. + Ana Tašner (Jože Sobočan)

1. mar. 11:00 dp. + Dana Blase (Cyndy Barkowski); + p. Pavel Lenassi (Anica Lenassi); + Štefan in Marija Balažic (M/M Kazi Krampač); + Irena Pečarič (M/M Peter Pecharich); + Justina Bizjak (Ivanka Žerdin)

2. mar. + Marinka Rozman (Herman in Suzi Simrayh)

3. mar. + Jože Arko (Tony in Jeanie Gregorich)

4. mar. + Metod Žerdin (M/M Max Petrovic)

5. mar. + Stanko Vlasič (druž. Pečarič)

6. mar. + Justina Bizjak (Terezija Glavač)

7. mar. + Pavel Lenassi (M/M Nandi Puc)

8. mar. 11:00 dp. + Dragica Carol Luna (Louis Luna), + Ciril Štalcer (M/M Anton Sever); + Liz Puc (Tony in Jeanie Gregoric); + starši Stanovnik (M/M Nandi Puc); + Metod Žerdin (Jože Sobočan)

9. . mar. za + brate in sestro (Terezija Glavač)

10. mar. + Frančiška Rus (M/M Nandi Puc)

11. mar. + Jože Rus (M/M Nandi Puc)

12. mar. + John Barkowski (Ana Hozjan)

13. mar. + August Petek (M/M Anton Copot)

14. mar. + Ana Tašner (M/M Anton Žižek)

15. mar. 11:00 dp. + Milka Krajnik (Wanda in Edward Jozwik); + bratje Hočevar (M/M Anton Gombač); + Barbara Clements (M/M Ed Jozwik); + Metod Žerdin in Ciril (Ivanka Žerdin); za žive in + člane Sv. Ane #170 (Sv. Ana)