Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1995 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

 306.

številka

22. NEDELJA MED LETOM

2 september 2018

 

Očetje in matere, varujte otroke slabih tovarišij! Če se otroci potepajo, se hitro grdobe privadijo. Ena grintava ovca celo čredo okuži. Slabe tovarišije pošteno obnašanje pohujšajo.

(A. M. Slomšek)


Oznanila

ROJSTVO DEVICE MARIJE

ali Mali šmaren, Mala maša bo v soboto, 8. septembra. Spomnimo se Marijinega rojstnega dneva, morda z obiskom sv. maše ali molitvijo rožnega venca!

 

DRUŽINSKA SV. MAŠA

Običajno na drugo nedeljo v mesecu, ko je v domu mesečno kosilo, vabimo k maši še posebej mlajše družine, tudi k sodelovanju z branjem beril in prošenj, s petjem.

 

DRUŠTVO SV. ANA IN SV. ŠTEFAN

DOBRODELNO KOSILO - 9. sept.

Sv. Ana KSKJ #170 in sv. Štefan KSKJ #1 vabi na dobrodelno kosilo v nedeljo, 9. septembra po maši v kulturnem centru. ‘Matching funds’ bodo namenili nadaljni obnovi romarskega doma. Vabljeni, in naprošeni, da prinesete pecivo za prodajo!

 

PIKNIK MINISTRANTOV IN ŠOLE

bo v soboto, 15. septembra popoldne. Piknik želi povezati vse, ki so že do sedaj hodili v Slomškovo šolo in povabiti tudi nove kandidate.

 

SLOMŠKOVA NEDELJA

Praznik zavetnika našega verskega središča, blaženega škofa Antona Martina Slomška, bomo praznovali v nedeljo, 23. septembra.

 

ROŽNI VENEC V OKTOBRU

V vseh časih leta in vsak dan je prav in lepo, da molimo rožni venec. Še posebej pa je Marijin mesec in mesec rožnega venca oktober. Skupna molitev bo v cerkvi ob nedeljah ob 10:30 uri. Vabljeni k molitvi v cerkvi in doma!

SLOMŠKOVA ŠOLA

slovenskega dopolnilnega pouka bo začela novo šolsko leto prvo soboto v oktobru, 6. oktobra. Spomnite, povabite otroke in vnuke, da se vpišejo v šolo in v njej navežejo prijateljstvo med seboj in z Lemontom.

 

BOG POVRNI

Mesečno kosilo v Slovenskem katoliškem/kulturnem centru, 10. junija, je bilo namenjeno samostanu. Dobiček je bil $1,460, od tega $270 za pecivo. Hvala lepa vsem!

 

NOVI ČLANI VERSKEGA SREDIŠČA

BRENT, NICOLE IN LUKA NICHOLS iz Lemonta so novi vpisani člani verskega središča. Dobrodošli!

 

KRST

LUKA JAMES NICHOLS, starši Brent Nichols in Nicole roj. Maniasek, je bil krščen v naši cerkvi 12. avgusta. Ashely Love je bila botra in Jason Ulrich priča krsta. Čestitke družini!

 

POGREBA

+ METOD ŽERDIN iz Elhurst, IL je umrl 31. maja, v starosti 92 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopališče Resurrection.

V spomin na pokojnega Metoda je družina želela, da ljudje darujejo za Slovensko versko središče in smo v ta namen zbrali $415.00

Bog povrni družini in vsem darovalcem!

 

+ WANDA KOCINEC, iz Crest Hill, je umrla 4. junija, v starosti 81 let. Upepeljena je bila pokopana na pokopališče Woodlawn, Forest Park.

V spomin na pokojno Wando je družina želela, da ljudje darujejo za Slovensko versko središče in smo v ta namen zbrali $535.00

Bog povrni družini in vsem darovalcem!

Maša se daruje zanje…

3. sep. + Antonia Kociper (sin Stan)

4. sep. + Martin Kacin (M/M Nandi Puc)

5. sep. + Mary in Anton Benedict (M/M Ron Benedict)

6. sep. + Sr. Stanislaus (School Sisters of St. Francis)

7. sep. + Viktor in Zora Velkavrh (sin Drago z druž.)

8. sep. + Ida Jablanovec (Ivan in Mary Kelenc)

9. sep. 11:00dp. + stari starši in + iz druž. Kastelic (Olga); + Slavo Bezek (hči Mimi Stariha); + Ivan Buh (M/M France Puc); za zdravje in druž. Zupančič (M/M Andy Tomšič); + Marija Kurunič (M/M Gusti Denša)

10. sep. + starši Puc (M/M Nandi Puc)

11. sep. + Edward Polivka, obl. (druž. Kučič)

12. sep. + Jože Ferkat, obl. (+Wanda Kocinec)

13. sep. + Gusti Petek (M/M Jože Vučko)

14. sep. Sr. Paula Feast Day (Sisters)

15. sep. + Mary in Anton Benedict (M/M Ron Benedict)

16. sep. 11:00 dp. + starši Stariha (M/M Frank Stariha); + August in Don Breszach (Marija Breszach); + Ivan Bobby Rous (starši); + Dragica Carol Luna (mož); + Filip in Maria Vetrih (Ana Preban)

17. sep. + Ana Gaber (M/M France Puc)

18. sep. + Mary in Anton Benedict (M/M Ron Benedict)

19. sep. za Rozmanove

20. sep. + Jože in Marija Bernik (M/M Nandi Puc)

21. sep. + Sr. Stanislaus (Sisters)

22. sep. + Metod Žerdin (Joseph in Pamela Petrich)

23. sep. 11:00 dp. + Kathy Markošek (druž. Zorjan); + Martina Kukman, obl. (sestra Ivanka Sever); + John Buh Sr. (druž. Buh); + Vlado Judnič (M/M Matija Sever); + John Barkowski (Cyndy Barkowski)

24. sep. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

25. sep. + Jože in Marija Bernik ter po njunem namenu (Trust)

26. sep. + Frank Vlasič (Diane Pecaric Jacobson)

27. sep. + Jože Arko (M/M France Puc)

28. sep. + Sue Skamperle, obl. (Wanda Kocinec)

29. sep. Sr. Anette Feast Day (Sisters)

30. sep. 11:00 dp. + Stane Simrayh (M/M Max Petrovic in druž.); + Jože Arko (Tony Erman); + Tony in Darinka Tkalec (M/M Kalman Kelenc); + Martina Bezek; + Jožica Hočevar (M/M Slavko Vukšinič)