Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FRANCISCAN FATHERS

Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994

14246 Main Street, Lemont IL, 60439

tel: +1.630.257.2068

fax: +1.630.257.2359 

Mass Times

7:00 am Sunday (English)

11:00 am Sunday (Slovenian)

11:00 am Holy Day of Obligation (Slovenian)

FRANCISCAN FATHERS LEMONT - DONATION

Daily Readings

Dnevna berila

Mission:

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION (Slovensko Versko Središče) is a parish in the Archdiocese of Chicago, whose mission is to serve the spiritual needs of Slovenians from Lemont, and the surrounding Chicagoland area.

Headquartered in St. Mary's Franciscan Monastery (Lemont, Illinois), the parish carries out its mission through close ties to other Slovenian communities and organizations, especially Slovenian Franciscans and Slovenian Catholic/Cultural Center in Lemont, Illinois.

Recorded Masses from the Slovenian Catholic Mission

CLIK HERE to

YouTube

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

367.

številka

5. VELIKONOČNA NEDELJA

7. maj 2023


Kdor sebe prav ne spozna,

vsa njegova učenost nič ne velja,

pa čeprav bi vedel zvezde na nebu šteti

in slišal na zemlji travo rasti.

(Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je.


MARIJIN MESEC MAJ IN ŠMARNICE

Letos imamo prvič šmarnično pobožnost kar med in po maši. Med sveto mašo je namesto običajne pridige šmarnično branje, po njej pa pete litanije Matere Božje z odpevi. Vabljeni, da ostanete po sveti maši, da tudi s petimi litanijami počastimo Marijo.


KRONANJE MARIJE

Danes, 7. maja po kosilu bomo imeli ''kronanje Marije'' pri Fatimski Mariji v dolini rožnega venca. Običaj je še posebno primeren za otroke, z njimi pa seveda vabljeni tudi vsi drugi, da počastimo Marijo. Mnoge Marijine podobe so kronane, tudi slika Marije Pomagaj.


MATERINSKI DAN - 14. maja

Čestitke vsem mamam! V molitvi se spominjamo vseh živih in mnogih pokojnih mater. Pri maši bodo šmarnice, po maši bomo zapeli tudi litanije Matere Božje. Dom bo ta dan zaprt.


CATHOLIC CHARITIES

Vsako leto za materinski dan je poleg redne nabirke še nabirka za nadškofijski Karitas. Posebne kuverte v ta namen imate v škatlici s kuvertami, na razpolago pa so tudi v cerkvi pod korom. Tako kot imajo mame skrb za vse člane družine, ima Cerkev, tudi preko Karitas (ime pomeni krščanska ljubezen) skrb za vse.


JEZUSOV VNEBOHOD

40 dni po veliki noči, ki pride na četrtek, po lokalni navadi pa na najbližjo nedeljo, letos 21. maja, praznujemo Jezusov vnebohod. Jezus se je po vstajenju od mrtvih večkrat prikazal učencem in drugim, z njimi jedel in s tem pokazal, da ni samo prikazen, jim dal še zadnja navodila, preden je odšel od njih ob vnebohodu.


ZAKLJUČEK SLOMŠKOVE ŠOLE

V nedeljo, 21. maja, bodo otroci in starši sodelovali že pri maši, potem pa bo v domu kratka prireditev, ki jo bodo pripravili otroci in učitelji Slomškove šole. Šola je v preteklem šolskem letu že drugo leto potekala ob nedeljah, v prostorih samostana, še naprej pa spada pod dejavnosti Slovenskega katoliškega centra. Zaradi šole ob nedeljah smo imeli večji obisk tudi pri maši, tudi več ministrantov pred oltarjem.


PRIHOD SVETEGA DUHA - BINKOŠTI

Sveti Duh je ''potrdil'' učence, da so pogumno nadaljevali Jezusovo delo. Na binkošti se spominjamo daru Svetega Duha, ki so ga prejeli učenci, pa tudi mi pri birmi. Božji darovi so kot ''polizdelki''. Treba jih je dokončati z lastnim prizadevanjem in sodelovanjem z darovi, s Svetim Duhom, ki smo ga prejeli. Binkošti so letos 28. maja. Lepa navada je, da pred binkoštmi opravimo devet dnevnico na čast Svetemu Duhu. Naj nas Sveti Duh navdihuje in vodi pri vsakdanjem življenju, posebno pa pri velikih odločitvah in spremembah.


MOLITEV K SVETEMU DUHU

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je prav in vselej radi sprejmali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu.


PRAZNIK MARIJE POMAGAJ

Tako kot je v zadnjem času že tradicionalno, bomo Marijin praznik zavetnice naše cerkve in Lemonta praznovali pri sv. Jožefu, v nekdanji slovenski cerkvi v Jolietu. Vabljeni, da na Marijin praznik, 24. maja, pridete na obisk k sv. Jožefu!


SPREJEM PRVOOBHAJANCEV

V nedeljo, 7. junija, bomo imeli sprejem prvobhajancev, ki so v lokalnih župnijah prejeli Prvo sveto obhajilo. Prosimo, da sporočite Urši Magajne, če veste še za kakega prvoobhajanca, ki bi ga lahko povabili k sprejemu.


TELOVO – 11. junija

Praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi obhajamo pri vsaki sveti maši, enkrat letno pa bolj slovesno s posebnim praznikom. Pričakujemo lepo vreme in načrtujemo, da bomo lahko imeli sveto mašo pri lurški votlini, po maši pa telovsko procesijo s postajami pri oltarih. Kot običajno bo sveta maša ob11:00, po maši pa procesija.


DAROVI ZA ROŽE

Hvala lepa vsem, ki ste pred veliko nočjo darovali za rože. Zbrali smo $760.

Darovali so: $100: Željko in Antonia Novakovič, $50: Deena Kocinec Manna, Sonia in Jerry Skiba, Zvonka in Anton Žižek, Marija in Karl Zorjan Andrew Zorjan Bill Zerial $40 Lori in Stane Anzeljc $20 Rony and Cony Kogut, Nandi Puc, Anica in Matija Sever, Milena in John Žerdin, Gusti in Mina Denša, Marija in Ludvik Gombač, Tony Jakupovič, Marija in Branko Oplanič, Ada Debevc, Natalia in Jože Vidmar, Julie Kacin-Lavoie $15 Anica Žalik $10: Olga Kastelic, Regina Tkalec, Terezija Glavač, Angela in Roman Račič, Jože in Simone Vučko, Marija Breszach, Marianne in Kalman Kelenc, $5: Ivanka Rebrica, Ljuba in Martin Novak, Ivank Žerdin, Antonia Judnič, Marinka in Drago Velkavrh, Marica Kučič, Fanika Goršič.


GRETJE IN HLAJENJE V CERKVI

Novi enoti sta že na svojem mestu in pričakujemo, da bosta v kratkem tudi priklopljeni na vse kar je potrebno. Bog povrni vsem darovalcem do sedaj! Vaš dar prosimo naslovite na ''St. Mary's'', namen pa je HVAC. Od zadnje objave so darovali še: $2,000 John Kranjec; $1,000: M/M Štefan Lavriša; M/M Miha Magajne; $500: M/M Veljko Zudič; M/M Sylvia Buh; M/M Marko Čepon; M/M Mojca Anaya; $300: M/M Peter Pecharich; $250: Mary Beth Glavac; M/M Branko Oplanič; $200: Nandi Puc; M/M Ed Jozwik; Anica Žalik; M/M Matija Sever; M/M Slavko Vukšinič; Ada Debevc; 100: M/M Bob Vucinic; M/M Gregor Remec; M/M John Buh; Jake Gregoric; Cyndy Barkowski; M/M Diane Pecharich-Jacobson; Christian Razpotnik; $50: Marietta Gregorich; M/M Irene Wick; Nick Boncuore; $30: Michael Milcarek; $25: Helena Fellows.


Maša se daruje zanje…

8. maj + Stane Anzeljc Sr. (Marica Kučič)

9. maj + William Kovačič (Ken Gazarek z druž.)

10. maj + Ignac Rebrica (M/M Milan Pečarič)

11. maj + Ivan in Ana Glavač (Terezija Glavač)

12. maj + Vera Cercek (M/M Kalman Kelenc)

13. maj + France Puc (Ivanka Žerdin)

14. maj 11:00 dp. + Paul in Anica Lenassi (druž. Buh); + Marija Kastelic (Wanda in Ed Jozwik); + VictorJudnič (M/M Matija Sever); + Ivanka Vidmar (M/M John Vidmar); + Ignac in Hilda Graj (M/M Gusti Densa)

15. maj + Ivan Buh (Nandi Puc)

16. maj + Jože in Ida Jablanovec (druž. Jablanovec)

17. maj + Ignac Glavač (Mary Glavač)

18. maj + Matija Remec (druž. Petrovič)

19. maj + Stane Anzeljc Sr. (M/M Gusti Denša)

20. maj + Andrej Remec (Cyndy Barkowski)

21. maj 11:00 dp. + Andrej Remec (druž. Zudič); + Anton in Jožefa Sever (M/M Anton Sever); + Joe Sobočan (Tony Rous); + Jean Cherway (M/M John Vidmar); + Viktor Judnič (M/M Matija Sever)

22. maj + Janet Vlasič (druž. Pečarič)

23. maj + Frank Sedlašek (druž. Pečarič)

24. maj Na čast Marije Pomagaj (Terezija Glavač)

25. maj + Jože Goršič (M/M Ivanka Vukšinič)

26. maj + Ančka Adamič (Fanika Goršič)

27. maj + Ivan Tkalec (Jason in Kristina Tkalec)

28. maj 11:00 dp. + Viktor Judnič (M/M Karl Zorjan); + Metod Žerdin, obl. (Ivanka Žerdin); + Tony Erman (Marilyn Erman); + Tereza Meyer (M/M Dawn Vidmar); + Bill Sr. & Jr. Kovacic (Geraldine Kovacic)

29. maj + Ignac Rebrica (M/M Valentine Zupančič)

30. maj + Ann Uran (M/M Kalman Kelenc)

31. maj + Frank Mikec (Tončka Judnič)

1. jun. + Joseph Sobočan (druž. Joan Glavač Wroblewski)

2. jun. + Michael Vlasič (druž. Pečarič)

3. jun. + Viktor Judnič (M/M Matija Sever)

4. jun. 11:00 dp. + Andrej Remec (druž. Zudič); + Marina Kukman (M/M Matija Sever); + Wanda Kocinec (Deena Kocinec Manna); + Ignac Rebrica (Ivanka in druž.); + Ivan & Ana Glavač (Terezija Glavač)


SVETE MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE (AID TO THE CHURCH IN NEED)

+ Stane Vidmar

družina in prijatelji (9 maš)

+ Matija Remec: Breda in Nuša Remec (3 svete maše) Nandi Puc (3); M/M Slavko Sovan (2); Terezija Glavač (2); Pavel Pečarič (2); M/M Anton Gombač; M/M Matija Sever; druž Petrovič; M/M Drago Velkavrh;

+ Anna Marie Jani – družina Jani (7 sv. maš);

+ Stane Anzeljc Sr.: Ančka Hozjan (4); Marija in Mary Beth Glavač (3); Tina in Brian Ruda (2); M/M Kalman Kelenc (3); M/M Marko Čufar (2); M/M Tine Zupančič (4); Terezija Glavač (2); Nandi Puc (2); druž. Zorjan; Olga Škafar (2); M/M Gusti Denša; M/M Jože Vučko; M/M Frank Stariha; M/M Janez Vidmar (5);

+ Jože Goršič: M/M Tina Ruda (5); Julie Lavoie (2); M/M Frank Stariha (2); Marija Breszach (2); Frank in (+) Mara Martinčič (2); Ivanka Žerdin (3); Anton Rous; M/M Anton Sever; M/M Matija Sever; Ivanka Rebrica; Ivanka Žerdin; M/M Ed Jozwik (2); Nandi Puc (3);

+ Jože Sobočan: druž. Stariha (4); Janez Arko (3); M/M Tony Glavač (4); Karl Zorjan (2); M/M Slavko Sovan (2)