Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FRANCISCAN FATHERS

Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994

14246 Main Street, Lemont IL, 60439

tel: +1.630.257.2068

fax: +1.630.257.2359 

Mass Times

7:00 am Sunday (English)

11:00 am Sunday (Slovenian)

11:00 am Holy Day of Obligation (Slovenian)

FRANCISCAN FATHERS LEMONT - DONATION

Daily Readings

Dnevna berila

Mission:

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION (Slovensko Versko Središče) is a parish in the Archdiocese of Chicago, whose mission is to serve the spiritual needs of Slovenians from Lemont, and the surrounding Chicagoland area.

Headquartered in St. Mary's Franciscan Monastery (Lemont, Illinois), the parish carries out its mission through close ties to other Slovenian communities and organizations, especially Slovenian Franciscans and Slovenian Catholic/Cultural Center in Lemont, Illinois.

Recorded Masses from the Slovenian Catholic Mission

CLIK HERE to

YouTube

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

361.

številka

NEDELJA KRISTUSA KRALJA

22. november 2022


Največja sreča je, da živim v veri,

ki nas uči Boga prav spoznavati

in mu služiti, naš namen srečno doseči.

(Blaženi Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA

S praznikom Kristusa Kralja vesoljstva zaključujemo cerkveno leto. Prav je, da se v veri spomnimo, je Bog nad nami, da je kralj nad vsemi zemeljskimi vladarji, oblastmi in kraljestvi in bo končno on imel zadnjo besedo. Bog ima čas. Ob uvedbi praznika leta 1925 so se širili totalitarizmi in je bil to zunanji vzrok za uvedbo praznika. V veri pa praznik predvsem spominja na Božje kraljestvo, ki ga je Jezus oznanjal in se začenja med nami, ko sprejmemo Kristusa v veri, zakramentih in v življenju. Božje kraljestvo se bo dopolnilo ob koncu sveta, ob Jezusovem drugem prihodu in v večnosti.


ZAHVALNI DAN

Ob imenu tega državnega praznika se spomnimo vsebine, ki je hvaležnost za vse. Hvala in Bog povrni vsem, ki v Lemontu na vse različne načine skrbite za druge, da je vsem bolj lepo! Evharistija je eno od imen za sveto mašo in pomeni zahvalo. Pri vsaki sveti maši se poleg prošenj Bogu tudi zahvaljujemo. Hvaležnost Bogu za vse je lep način, da mu povemo, da mu zaupamo.


ADVENTNI ČAS

Adventni čas je čas pričakovanja, prihoda, saj advent pomeni ‘prihod.’ Na prvo adventno nedeljo, 27. novembra, bomo v cerkvi blagoslovili adventni venec, ki nas bo spominjal na rastoče pričakovanje Jezusovega prihoda ob prvem božiču, letošnjem, pa tudi ob Njegovem drugem prihodu. Advent nam želi pomagati, da bomo pripravljeni. Vabimo, da adventni venec s štirimi svečami postavite tudi doma - lahko ga prinesete v cerkev k blagoslovu.

Živimo v času izbire in adventni čas nas vabi, da ga izberemo kot čas, ki ga bomo posvetili pripravi na božič, na Božji prihod v Betlehem, pa tudi v naše življenje.


PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

Je vsako nedeljo pred mašo, okrog 10:30.

Naj bo priprava na Božične praznike s spovedjo tudi duhovna, ne samo zunanja.


DAROVI ZA MISIJONE NAMESTO ZA BOŽIČNE KARTICE

Vabljeni k darovanju za misijone namesto za drage božične kartice namenjene tistim, ki jim lahko osebno sežete v roke in voščite praznike. Imena in voščilo bodo objavljena v naslednjem Lemontskem listu. Vaš dar prosimo oddajte v kuverti, ki jo opremite z imenom in priimkom in pripisom ‘za misijone’ oz. Božične vizitke.


ADVENTNO ZBIRANJE HRANE

bomo imeli v naši cerkvi ves adventni čas za lokalni ‘food pantry’. Tudi na ta način mislimo na Sveto družino, ki ni imela prenočišča, hrane, kasneje pa je bila na begu. Nepokvarljivo hrano lahko oddate v zaboj pod korom.


MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE - 8. december

V verskem središču bomo imeli sveto mašo ob 11. uri. Marija je bila brez madeža izvirnega greha, ker jo je Bog izbral za posebno poslanstvo. Praznik je zapovedan, kar pomeni, da se je treba udeležiti sv. maše tako kot v nedeljo. Brezmadežna je zavetnica Amerike (v Washingtonu je narodno svetišče - v njej je tudi kapelica Marije Pomagaj), prav tako pa je tudi zavetnica frančiškanskega reda.


MIKLAVŽ PRIHAJA

V naši skupnosti se bo ustavil ''na poti domov'', v nedeljo, 11. decembra, po maši v Slovenskem katoliškem centru. Miklavž in mi vsi bomo veseli, če se bodo otroci in starši najprej udeležili sv. maše, potem pa šli na praznovanje lepega slovenskega običaja.


STO LETNICA PROVINC SESTER V ZDA IN SLOVENIJI

Naše sosede, Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja so praznovale sto letnico njihove province v ZDA. Enako obletnico praznujejo tudi sestre v Sloveniji.


FESTIVAL LUČI

V adventnem času imamo zdaj že tradicionalno lepo okrašeno z lučkami dolino rožnega venca, prostor pri lurški votlini in okrog jezera. V romarskem domu pa so na ogled modeli vlakov, ki se prevažajo po mizah in po tleh. To tradicijo so začeli Friends of St. Mary's, ki se tudi s tem trudijo za poživitev našega lepega kraja in božičnih praznikov. Vabimo, da pridete ob sobotah proti večeru, na 3., 10. ali 17. decembra ter povabite še znance in prijatelje.


SVETI VEČER - OB 6:00 zvečer

Na sveti večer bo pevski zbor Marije Pomagaj zapel nekaj božičnih pesmi, potem pa se bo ob 6:30 začela slovesna sveta maša z blagoslovom jaslic. Po maši bo priložnost za druženje in prigrizek v domu.


BOŽIČ

Na božični praznik, ki pride letos na nedeljo, bomo imeli ob prazniku Jezusovega rojstva običajni sveti maši, angleško zjutraj ob 7:00, slovensko pa ob 11:00. Dom bo ta dan zaprt.


NOVO LETO

Novo leto pride letos na nedeljo. Sveti maši bosta kot običajno ob nedeljah, zjutraj ob 7:00 angleška in slovenska ob 11:00.


OGREVANJE CERKVE - prvi dar

V prejšnji številki Lemontskega lista sta oglas videli sestri redovnici, s. Angela in s. Majda, ki sta prišli iz Slovenije na praznovanje 100 letnice ameriške province, in darovali v ta namen prvih $100!

Hlajenje in ogrevanje cerkve je staro že blizu 30 let in ga bo potrebno zamenjati. Pričakujemo, da bomo še prišli preko zime s servisiranjem, ki je bilo vse bolj pogosto potrebno že v zadnjih letih, tako pozimi kot poleti. Darove v namen novega ogrevanja bomo zbirali na ime ''St. Mary's'' in pri daru

prosimo pripišite ''heating'', čeprav bo seveda treba imeti tudi klimo (air condition).


Maša se daruje zanje…

21. nov. + Barbara Stupek (M/M Ivanka Markun)

22. nov. + Janez in Ančka Adamič (Nandi Puc)

23. nov. + Ivan Tkalec (M/M Martin Novak)

24. nov. + Metod Žerdin in sorodniki (Ivanka Žerdin)

25. nov. + Frank Mikec (M/M Bogdan Judnič)

26. nov. + Jože Goršič (Olga Kastelic)

27. nov. 11:00 dp. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict);

+ France Puc (Nandi Puc); + Ignac Rebrica (M/M Slavko Vukšinič); + Martin Kukman (sestra Tončka Judnič);

+ Stanko Vidmar (M/M John Vidmar)

28. nov. + Jože in Filip Arko (Frida Arko)

29. nov. + Marija Ovsenik (M/M Stane Markun)

30. nov. + starši in sorodniki Lah (Ivanka Žerdin)

1. dec. + Darinka Rous (M/M Max Petrovič)

2. dec. + Ana in John Pilar (M/M Francis Markun)

3. dec. + Jean Cherway (M/M David Myer)

4. dec. 11:00 dp. + Darinka in Anton Tkalec (Anna Hozjan); + Jože in Marija Novak (hči Marinka Velkavrh); + Marija Vlasič (družina Pečarič); + Marija Drganc (brat Franc Stariha); + iz druž. Majcan (Helen Jablanovec)

5. dec. + Ignac Rebrica (M/M Robert Delo)

6. dec. + Annamarie Jani (druž. Jani)

7. dec. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

8. dec. + Ignac Rebrica (Olga Škafar)

9. dec. + Darinka Rous (M/M John Žerdin)

10. dec. + Božo Guvo (M/M Kalman Kelenc)

11. dec. 11:00 dp. + Ignac Rebrica (Ivanka Žerdin); + Urban Petrovič (druž. Simrayh); + Viktor Martinčič (M/M Mara Martinčič); + Jožica Horvat (druž. Matija Sever); + Ančka Adamič (Nandy Puc)

12. dec. + Ivan Tkalec (Terezija Glavač)

13. dec. + Martin Hozjan Sr., obl. (Anna Hozjan)

14. dec. + Jože Kastelic (Nandi Puc)

15. dec. + Ignac Glavač (M/M Frank Stariha)

16. dec. + Peter Benedict and sister Mary (M/M Ron Benedict)

17. dec. + France Puc (Kevin in Francesca Roth)

18. dec. 11:00 dp. + Ignac Rebrica (Nandi Puc); + Jože in Katarina Pečarič (Mimi Stariha); + Ignac Rebrica (M/M Anton Žižek); + Ciril Kastelic (Olga Voss); + Jože Goršič (družina Goršič)


SVETE MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGJE (AID TO THE CHURCH IN NEED)

+ Darinka Rous:

M/M Anton Copot Sr. (4 maše); M/M Milan Pecharich (4 maše);

Regina Tkalec; Stane Simrayh in druž.; Anton Copot Jr., Ivanka Žerdin; Bill Zerial; M/M Max Petrovič; M/M John Žerdin; Olga Škafar;

+ France Puc:

Sheena Litt (4 maše); John in Daniela Paulius (2 maši) M/M Tina Ruda (2); Breda Remec (2); John in Marija Eichstaedt (2 maši); Ivanka Rebrica; M/M Drago Velkavrh; Kevin in Francesca Roth; M/M Kazi Krampač; M/M David Meyer; Rezka Markošek; Olga Kastelic; M/M Peter Pecharich; Tony Rous; M/M Karl Zorjan; M/M Max Petrovic; Toni Vlahovič; Ivanka Žerdin; M/M Roman Račič; Anna Stariha Preban;

+ Tony Erman:

Frank Martinčič (2 maši); Nandi Puc (2); družina Petrovič (2) M/M Karl Zorjan (2); Marija Breszach; Anna Hozjan;

+ Ignac Glavač:

Mary A. Dactilidis (14 maš); Prekmurje Social Club (9 maš); Love T. Dactilidis & Gregory P. Fang (5 maš);

+ Stanko Vidmar

Družina in prijatelji (10 maš)