Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

NAVODILA Z NADŠKOFIJE ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

https://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Parishioner+Reopening+Guide.pdf/73e573e0-2247-46fc-9c87-38779221f146


SVETE MAŠE IZ SLOVENSKEGA VERSKEGA SREDIŠČA

LAHKO SPREMLJATE V ŽIVO ALI PA POGLEDATE NA:  

 https://www.youtube.com/user/radovednost/


SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI MAŠI PREKO TELEFONA

Slovenian masses can now be heard via a telephone

Conference call

To access Holy Mass over your phone:

1. Call the toll free number: tel:1-844-855-4444

2. Enter the Access Code: 185996# 

to enter our ''SVS conference room''.

Mute your microphone *6

Unmute your microphone *6


MOLITEV ZA DUHOVNO OBHAJILO

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti v obhajilu zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

_____________________________________________________

329.

številka

 

NEDELJA SVETE TROJICE

7. junij 2020

Če je res, da je smeh pol zdravja,

potem je pol tudi tale virus.

Novica o virusu je najprej spraznila

police s toaletnim papirjem.

Komunisti ''v starem kraju'' si niso upali zapreti cerkva, škofje pa so jih zaprli.


PRAZNIK SVETE TROJICE,

ki ga praznujemo na nedeljo po binkoštih, nas spominja na temeljno skrivnost naše vere. Bog je eden pa vendar v treh osebah. Ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi, tudi v tem, da potrebujemo družbo drugih oseb. Izolacija v preteklih mesecih je to marskikomu dala še bolj čutiti. Po krstu smo bili poklicani v Božjo družbo in to lahko vsak dan poglabljamo.

 

JUNIJA ODPADEJO ROMANJA

Procesija in maša zunaj na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, romanje in piknik Prekmurje Social Cluba na očetovski dan, športno srečanje Slovenskega športnega kluba zaradi virusa žal odpadejo.

 

PRAZNIK DRŽAVNOSTI IN NEODVISNOSTI

Slovenija (25. junij) in Amerika (4. julija) praznujeta praznik samostojnosti. Bogu se zahvaljujemo za staro in novo domovino in prosimo blagoslova za naprej!


ODPIRANJE CERKVE IN PAZLJIVOST GLEDE VIRUSA

Z nadškofije smo dobili natančna navodila glede priprave cerkve, sprejemanja vernikov in dezinficiranja, da bi čimbolj zmanjšali nevarnost okužbe z virusom za katerega še ni cepiva in je poleg nalezljivosti lahko nevaren.

Skupina mlajših prostovoljcev v našem verskem središču bo po navodilih poskrbela pri vsaki sveti maši. V Lemontskim listu prejemate tudi dotatek z informacijami z nadškofije glede obiska cerkve v času virusa. Prosimo, da upoštevate navodila v našem verskem središču, zaradi sebe in zaradi drugih.

 

NAROČILA ZA PRITI K MAŠI

Navajeni smo, da se naročimo pri zdravniku in še kje. Tak red imamo zdaj, zaradi virusa, tudi v naši cerkvi, ki je lahko napolnjena največ 15-20%.

- Zadaj v Lemontskem listu imate telefonsko številko in moj e-mail (p. Metod) in se lahko naročite, kdaj bi radi prišli (število oseb z istega naslova) k maši v cerkev. Pričakujemo, da večina lahko pride na vrsto vsaka dva tedna. (Če bodo nekateri raje ostali pri ‘zajčevih’, pa celo vsak teden). Omenite tudi, če želite opraviti spoved pred mašo.


DAROVI ZA MAŠE IN ZA SVS

- Naročila za maše lahko pošljete po pošti, Glede prostega datuma lahko vprašate po telefonu. Z darom za maše potem obvezno omenite datum, če ste zanj dogovorjeni.

- Hvala vsem, ki redno ali izredno še naprej podpirate versko središče s svojimi darovi: po pošti, osebno ali po internetu!

 

BOG POVRNI

Matiju Copotu in Brankotu Magajne za pomoč Stanetu pri košenju! Gusti Denša pridno obrezuje grme, zaliva, sadi pri križu. Anica in Matija Sever skrbita za gredici pri sv. Frančišku in pri Baragu. Željko Novakovič skrbi za košnjo na pokopališču. Larry Barron skrbi za dolino rožnega venca. Hvala vsem!


NEKAJ PRETEKLIH DOGODKOV

V nedeljo, 31. maja, je potekalo ‘Theology on Tap’ srečanje preko interneta (Zoom). Prof. Michael Schuck je na domač in interaktiven način predstavil nekaj misli papeža Frančiška ob peti obletnici dokumenta Laudato Si, Hvaljen moj Gospod (naslov je iz Hvalnice stvarstva sv. Frančiška Asiškega). Dve pretekli soboti smo v Lemontu zbirali hrano in darove za Kolbe House, ki v okviru nadškofije skrbi za zapornike in njihove družine. Hvala organizatorjem in ostalim!

 

DAROVI ZA POŽARNO VARNOST V CERKVI IN SAMOSTANU

Doslej so z darovi odgovorili farani petindvajsetih naslovov in zbrali smo $7,580. V enem od prihodnih številk Lemontskega lista bo objavljen spisek darovalcev. Hvala!

Kot je bilo že omenjeno, smo v cerkvi in samostanu morali izboljšati požarno varnost, ki nas je stala $40,000. Če še lahko darujete ta namen, prosimo, da vaš dar (ček) naslovite na ‘St. Mary’s.’ v ‘memo’ pa: Fire Alarm.

 

Maša se daruje zanje…

 8. jun. + Lojze Zupančič (Drago in Marinka Velkavrh)

9. jun. + starši Markun (Nežka Lodewyck)

10. jun. + Filip Stanovnik (M/M Nandi Puc)

11. jun. + Lojze Zupančič (Louie D. Hill)

12. jun. + Lojze Zupančič (Cyndy Barkowski)

13. jun. + Edward Draksler (družina)

14. jun. 11:00 dp. + Anton Glavač (Ana Hozjan); + Ciril Kastelic (žena Olga); + Anton Glavač (žena in druž.); + Frank in Julia Petrich (M/M Frank Grah); + Dana Blase (Marija Breszach)

15. jun. + iz družine Glavač (Ana Hozjan)

16. jun. + John Barkowski (M/M Lilijana Čepon)

17. jun. + August Petek (Marija Rigler)

18. jun. + Marinka Rozman (Ivanka Modic)

19. jun. + Metod Žerdin (M/M Ignac Glavač)

20. jun. + Justina Bizjak (M/M Tony Erman)

21. jun. 11:00 dp. po namenu Društva Prekmurje (člani); + Hana in Janko Burjek (Marica Kučič); + Janko Burjek (M/M Ed Burjek); + Frank in Marija Debevc (Ada Debevc); + Štefan in Olga Copot (M/M Tony Rous)

22. jun. za vse + iz družine Jakšič (Ančka Hozjan)

23. jun. + Lovko Family (Jenie and Louis Antloga)

24. jun. + Ivan in Ana Glavač (Terezija Glavač)

25. jun. + Lojze Zupančič (M/M Anton Gombač)

26. jun. + Ana Gaber (M/M Nandi Puc)

27. jun. + Irene Pecaric (Milan in Mina Jaklič)

28. jun. 11:00 dp. po namenu Slovenskega športnega kluba (člani); + Dragica Carol Luna (Luis Luna); + Fanika Fritz (M/M Gusti Denša); + Vera in Lojze Gregorich (M/M Ed Jozwik); + Dana Blase (Frank in Mara Martinčič)

29. jun. + Štefan in Marija Turk (Andy Zorjan)

30. jun. v dober namen (Terezija Glavač)

1. jul. + brat Nikolaj Pečelin (Anica Nowak)

2. jul. + Drago Zupevec (Drago in Marinka Velkavrh)

3. jul. + Irena Pecaric (Joe in Ivica Pecaric)

4. jul. + Fanika Fritz (Neža Lodewyck)

5. jul. 11:00 dp. + Irene Schmitz (Marija Breszach); + Lojze Zupančič (Cyndy Barkowski); + Vlado Judnič (M/M Matija Sever); + Francka Lavriša (M/M France Puc); + Bill Lodewyck (žena Nežka Lodewyck)


Social distance,

wearing masks,

sanitizing hands and …

WELCOME TO 11. am SUNDAY MASSES

There will be many changes that we have put in place to help keep everyone as safe as possible.

Please register at SVS by phone or email (located in the back of bulletin) and also let me know if you would like to come to confession before Mass.

Incerted in the bulletin is a paper with the guidelines from the Chicago archdiocese to familiarize everyone with the changes implemented to help prevent the spread of the virus.

We hope to see you soon!

If you have concerns about your safety, Masses will continue on You Tube and over the phone ( info included in this bulletin).

Sunday and Holy Day Mass obligations are still suspended at this time.