Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

NAVODILA Z NADŠKOFIJE ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

https://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Parishioner+Reopening+Guide.pdf/73e573e0-2247-46fc-9c87-38779221f146


SVETE MAŠE IZ SLOVENSKEGA VERSKEGA SREDIŠČA

LAHKO SPREMLJATE V ŽIVO ALI PA POGLEDATE NA:  

 https://www.youtube.com/user/radovednost/


SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI MAŠI PREKO TELEFONA

Slovenian masses can now be heard via a telephone

Conference call

To access Holy Mass over your phone:

1. Call the toll free number: tel:1-844-855-4444

2. Enter the Access Code: 185996# 

to enter our ''SVS conference room''.

Mute your microphone *6

Unmute your microphone *6

_____________________________________________________

 

340.

številka

2. VELIKONOČNA NEDELJA

11. april 2021

Dolžni smo zavzemati se za pravo vero

in zavrniti hudobne jezike,

ki jo zasmehujejo,

nam jo hočejo vzeti in oskruniti.

Za pravo vero moramo biti pripravljeni

dati tudi življenje.

(Bl. Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - BELA NEDELJA - 11. april

Druga velikonočna nedelja ima ime bela, ker so novokrščeni takrat odložili belo ogrinjalo, ki so ga prejeli na velikonočno vigilijo. Še vedno pri krstu tudi otroci prejmejo belo ogrinjalo, ki je simbol očiščenja pri krstu. Nedeljo Božjega usmiljenja pa je uvedel papež sv. Janez Pavel II leta 2000 in jo določil za 2. velikonočno nedeljo.


SLOVENSKI KATOLIŠKI CENTER

Ob nedeljah po enajsti maši smo vabljeni priti v dom na kosilo in druženje. Zaradi previdnostnih ukrepov se je treba za obisk doma registrirati na tel. številki doma 630-243-0670. Pri vsaki mizi sedijo največ štirje, razen če gre za družino.

Dom je bil odprt že po enajsti maši 21. in 28. aprila (cvetna nedelja) ter po velikonočni vigiliji. Bilo je dovolj prostora za vse, ki so želeli priti. Vabljeni!


BUTARICE

Po objavi v prejšnjem Lemontskem listu je bilo veliko zanimanje za butarice, tako da so šle ''za med'' že eno nedeljo pred cvetno. Za misijone smo zbrali $460.


ZA MISIJONE

Vse kar smo preko verskega središča počasi zbrali za misijone, smo pred kratkim poslali trem sestram misijonarkam (za okrogel znesek pa dodali iz frančiškanskega računa): v Albanijo (s. Vida Gerkman), Ukraino (s. Barbara Peterlin) in Botsvano (s. Fani Žnidaršič). Vsaki je bilo poslano $2,000. Lani darov nismo pošiljali. Prvikrat smo tem trem sestram poslali darove leta 2017. Priporočilo in imena nam je takrat posredovala Misijonska pisarna v Ljubljani.


PROSTOVOLJNO DELO - BOG POVRNI

Mnogi hvala Bogu nadaljujejo tradicijo prostovoljstva v Lemontu. Velikonočni čas je tudi čas pomladi, novega življenja, zato je prav, da nekaj tega življenja tudi tu omenimo. Hvala vsem!

Razširjena Družina Magajne je na različne načine tudi v težkih korona časih preteklih mesecev pogumno pomagala k več življenja v skupnosti. Mojca in Mili vztrajno skrbita, da imamo petje pri nedeljskih mašah. Marko se je zavzel, da smo imeli na cvetno nedeljo blagoslov butaric in drugega zelenja pred SCC, ter procesijo. Za srečanje otrok in družin je poskrbel tudi z več srečanji skavtov, srečanjem ob Halloween in podobno. Mojca (in Marko) pomagata tudi v okviru Slomškove šole v domu. Jože Vidmar vztrajno organizira mesečne prostovoljne delovne akcije, ki se jih udeležuje od 10 do 30 ljudi. Anica in Matija Sever skrbita za gredici ob sv. Frančišku in pri Baragovem spomeniku in podarjata kar je potrebno za oskrbo. Gusti Denša oskrbuje in sponzorira gredico pri križu pred cerkvijo, obrezuje tudi grme, zaliva in podobno. Larry Barron rad dela in obnavlja v dolini rožnega venca, pri Lurški votlini; tudi Blejski otok je olepšal. Diakon Janez Vidmar s sodelavci, posebno je to Joe Winblad, samostojno skrbi za romarski dom. Tudi z nekaterimi iz naše skupnosti so v preteklih štirih letih veliko izboljšali, obnovili, polepšali v domu duhovnih vaj. Stane Simrayh in sin Niko sta počistila grmovje okrog ''Prekmurskega'' križa. Stane ima na skrbi tudi rezervacije pikniškega prostora. Skupina krasilk je pod vodstvom Slavice spet lepo okrasila za praznike, po razporedu, ki ga pripravlja, so krasile že prejšnje mesece. Slavica zdaj skrbi tudi za cerkvene prte. Marija, Anica, Anna in Terezija so počistile cerkev in druge prostore. Marija Breszach je očistila vso cerkveno posodo. Tone Sever že več let skrbi, kljub težavam in stroškom(poginu čebel), da gre tradicija čebelarstva v Lemontu naprej. Antonia in Željko Novakovič že več let kosita na pokopališču. Hvala vsem!


+ CORRINE LESKOVAR

Corrine je umrla na Veliki petek. Glede pogreba še ne vemo. Družina se je z Debbie Žefran odločila za upepelitev in za pogreb, ko bodo ljudje iz naše skupnosti, v kateri je bila ena od ključnih članic, imeli možnost, da se udeležijo pogreba. Naj Corrine počiva v miru.


ŠMARNICE

Mesec maj je za nekatere najlepši mesec (ne samo, če so v tem mesecu rojeni) in je tudi Marijin mesec. Pričakujemo, da bo dom po nedeljskih mašah še naprej lahko odprt, zato bomo imeli šmarnice po kosilu, ob 1:30 popoldne: šmarnično branje in pete litanije Matere Božje ter blagoslov z Najsvetejšim. Če bo kakšna sprememba, bo oznanjeno pri nedeljskih mašah.


BETHANY LUTHERAN CHURCH

Iz te cerkve vLemontu so se zahvalili za vso veliko darežljivost naše skupnosti. Poleg posameznikov je v tej postni akciji sodelovala Mladinska skupina Marela; poleg tega pa celo šola v kateri dela Andreja Novak. Andreja in Ljuba sta želeli to dobro delo narediti v okviru SVS. Stane Anzeljc je vso hrano zvozil v Lemont Food Pantry, ki oskrbuje približno 400 naslovov. Hvala vsem, ki ste darovali!


SPREJEMANJE NAROČIL ZA MAŠE

Naročila za svete maše lako oddate po pošti ali osebno v kuverti v kateri je mašni namen, ime darovalca in dar za mašo, $10. Če želite, da bo maša na določen datum, to pripišite in bo upoštevano kolikor je mogoče. Pri Bogu ni časa in šteje namen. V Lemontskem listu je objavljeno, kdaj je sveta maša na vrsti, posebnih obvestil pa vam ne moremo pošiljati.


SVETE MAŠE OB NEDELJAH

Še vedno se je treba za nedeljsko mašo naročiti. Sedežni red imamo v nedeljo na listu, ki ga imajo pred mašo prostovoljci, ‘Greeters’.

- V Lemontskem listu je telefonska številka in

e-mail in se lahko naročite, kdaj bi radi prišli

(število oseb z istega naslova) k maši v cerkev. Če zbolite (npr. povišana temperatura, kašelj), ne hodite v cerkev, ampak sporočite, da vas ne bo.

- Še naprej lahko maše spremljate po telefonu in po You Tube. Navodila so zgoraj.


Maša se daruje zanje…

12. apr. Za + duše v vicah (M/M Željko Novakovič)

13. apr. + starši in bratje Kranjec (Marija Kranjec)

14. apr. + Anton Glavač (žena in družina)

15. apr. + Albert Mavec (Karl in Marija Zorjan)

16. apr. + Lojze in Majda Seljak (Elis Nickl)

17. apr. + Viktor Martinčič (Elis Nickl)

18. apr. 11:00 dp. + Matilda Šešet (Jože Vučko); + starši in brat Gornik (Marija Oplanič); + Urban Petrovič (druž. Maks Petrovič); + David Fronczyk (Wanda in Ed Jozwik); + starši Frank in Marija Debevc (Ada Debevc)

19. apr. + Mary in Anton Benedict (M/M Ronald Benedict)

20. apr. Za žive in + iz družine Glavač (Ignac in Marija Glavač)

21. apr. + Albert Mavec (Ana Hozjan)

22. apr. + David Fronczyk (Marietta Gregoric)

23. apr. + Jože in Ida Jablanovec (družina)

24. apr. + Darinka Rous (Terezija Glavač)

25. apr. 11:00 dp. + Liz Puc (M/M Nandi Puc); + Anton Križan (sestra Tončka); + Anton Škamperle, obl. (Sonia Skiba); + August in Dan (Marija Breszach); + Tony in Darinka Tkalec (Karl in Marija Zorjan)

26. apr. + Darinka Rous (M/M Mike Dunn)

27. apr. + Jožica Horvat (Frank in Mimi Stariha)

28. apr. + Dana Blase (Jane Arko)

29. apr. + starši in bratje Vlasič (Marija Kranjec)

30. apr. + Marija Remec (M/M Nandi Puc)

1. maj + Ivan Vučko (Toni in Kati Glavač)

2. maj 11:00 dp. + Michaela Simrayh (Max Petrovič z druž.); + iz druž. Stariha (M/M Frank Stariha); + Frank in Julija Petrovič (hči Julija); + starši Frank in Marija Debevc (Ada Debevc); + Pavel Lenassi (žena Anica)

3. maj + Marija Remec (M/M Nandi Puc)

4. maj + Jožica Horvat (Anton Jakupovič)

5. maj + Milan Matos (Reza Rozman in druž.)

6. maj + Milica Ovnic (Joanne Ovnic)

7. maj + Jože in Ida Jablanec (Helena Jablanovec)

8. maj + Božo Guvo (Anton in Zvonka Žižek)

9. maj 11:00 dp. + Metod Žerdin, obl. (Ivanka Žerdin in druž.); + Antonia Markošek (M/M Karl Zorjan); + Metoda Mencin (Cyndy Barkowski); + Albert Mavec (Karl in Marija Zorjan); + Dana Blase (Wanda in Ed Jozwik)