Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

NAVODILA Z NADŠKOFIJE ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

https://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Parishioner+Reopening+Guide.pdf/73e573e0-2247-46fc-9c87-38779221f146


SVETE MAŠE IZ SLOVENSKEGA VERSKEGA SREDIŠČA

LAHKO SPREMLJATE V ŽIVO ALI PA POGLEDATE NA:  

 https://www.youtube.com/user/radovednost/


SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI MAŠI PREKO TELEFONA

Slovenian masses can now be heard via a telephone

Conference call

To access Holy Mass over your phone:

1. Call the toll free number: tel:1-844-855-4444

2. Enter the Access Code: 185996# 

to enter our ''SVS conference room''.

Mute your microphone *6

Unmute your microphone *6


MOLITEV ZA DUHOVNO OBHAJILO

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti v obhajilu zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

_____________________________________________________


333.

številka

 

26. NAVADNA NEDELJA

SLOMŠKOVA NEDELJA

27. september 2020

Zakon je lahko sreča ali največja nesreča. Nesrečnih zakonov najdemo preveč,

srečnih pa premalo.

Srečni zakoni so tisti,

ki se pošteno z Bogom sklenejo,

ki se pravično z Bogom imajo.

(Bl. A. M. Slomšek)


SVETE MAŠE OB NEDELJAH

Še naprej se je treba za nedeljsko mašo naročiti. Sedežni red imamo v nedeljo na listu, ki ga imajo pred mašo prostovoljci, ‘Greeters’.

- V Lemontskem listu je telefonska številka in e-mail in se lahko naročite, kdaj bi radi prišli (število oseb z istega naslova) k maši v cerkev. Omenite tudi, če želite opraviti spoved pred mašo.


Če zbolite (npr. povišana temperatura, kašelj), ne hodite v cerkev, ampak sporočite, da vas ne bo.

- Še naprej lahko maše spremljate po telefonu in po You Tube. Navodila so v okvirčku na zadnji strani.

SLOMŠKOVA NEDELJA

Praznik zavetnika verskega središča, blaženega Antona Martina Slomška praznujemo danes, v nedeljo, 27. septembra. Lani smo na Slomškovo nedeljo praznovali srebrni jubilej, 25 letnico

Slovenskega verskega središča, pod geslom ‘Še rastemo’. Bogu hvala za vse!


MOLITEV ROŽNEGA VENCA

je primerna v vsakem času, posebno pa v sedanjem, ko potrebujemo Marijino varstvo in priprošnjo. V oktobru bomo molili rožni venec ob nedeljah pred mašo, ob 10:30.

- Ob torkih ob 12:30 slovensko in ob sredah ob 3:00 popoldne angleško še naprej vabljeni k molitvi pri lurški votlini. Ob torkih že nekaj časa molijo naše faranke in vabijo da se jim pridružite. V slabem vremenu je molitev v cerkvi. Ob sredah pri lurški votlini moli molitvena skupina iz cerkve sv. Alfonza v Lemontu.


SV. FRANČIŠEK ASIŠKI - 4. oktober

Letos pride praznik sv. Frančiška na nedeljo. Poleg frančiškanov, kapucinov in minoritov ter sester klaris in tretjerednikov (laikov, to je neduhovnikov, ki se zgledujejo po Frančiškovem načinu življenja) je sv. Frančišek navdih tudi za veliko drugih redov. Naše sosede redovnice so Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja (na Alvernia Manor strani), in Franciscan Sisters of Chicago (na strani Franciscan

Village). Celo papež Frančišek, ki je jezuit, si je privzel ime po sv. Frančišku iz Assizija.

 

ŠOLSKE SESTRE

že dlje časa iščejo ‘part time’ kuharja ali kuharico, ki bi za 12 sester pripravljal predvsem glavni obrok. Če veste za koga, ki bi se zanimal:

contact Sr. Therese Ann 630-257-7595.

 

SLOMŠKOVA ŠOLA

Slovenski katoliški Center v začetku oktobra previdno in odgovorno odpira svoja vrata Slomškovi šoli, kar bo prva organizirana dejavnost v domu, odkar je bil marca letos zaprt zaradi pandemije. Priporočite šolo vašim otrokom in vnukom! Za več informacij in vpis v šolo pišite na e-mail SlomskovaSola@gmail.com.

 

PRIJATELJI MARIJE POMAGAJ

Friends of St. Mary’s (FOSM), je skupina v naši skupnosti, ki pomaga pri vzdrževanju ‘grounds’. Enkrat mesečno organizirajo delovno akcijo na katero pride vsaj kakih deset prostovoljcev. V soboto, 19. septembra pa jih je bilo več kot 30! Jože Vidmar je koordinator dela. Stane Simrayh se je zavzel za pomoč pri vzdrževanju in izboljšavah, sam in s pomočjo ameriških poznanstev. Nekaj vsega dela lahko spremljate na Facebooku SVS, še bolj pa vidite rezultate, ko pridete v Lemont. Hvala!

 

SPREJEM IN DEZINFEKCIJA

Cerkev imamo zaradi pandemije lahko odprto samo pod posebnimi pogoji in po navodilih z nadškofije. Od sredine junija imamo zato dve skupini, večinoma mlajših, ki so pripravljeni pomagati pri tem.

Tina Ruda  skrbi za spisek ‘Greeters’ na katerem so 

Marjan in Nadine Oman, Jerry in Sonia Skiba, Max in Nada Petrovic, Veronica Puc, Mark Puc, Urša Magajne, Reza Rozman, Pamela Leonardy, Mark in Kristina Cepon, Kristina Ondracek.

Po maši je treba cerkev dezinficirati in za to skrbi Marko Magajne, pomagajo pa mu Erica Falk, Marko Puc, Andrej Zorjan, Wanda in Ed Jozwik, Deena Kocinec-Manna in Paul Vinkler. Hvala vsem, ki pomagajo, da imamo lahko odprto cerkev!


BOG POVRNI

Slavica Sovan 

je ves čas pandemije (že od marca) skrbela za krašenje cerkve, večinoma z orhidejami, ki so ‘rade v cerkvi’. V zadnjem času skrbi tudi za velike cerkvene prte za katere je za menjavo, pranje in likanje veliko let vestno skrbela Ivanka Rebrica. Slavica skrbi tudi za skupino in spisek krasilk, ki krasijo od Baragovega dneva oziroma Slomškove nedelje naprej. Marica Kučič še naprej pere in lika prtičke, ki jih potrebujemo pri maši. Hvala vsem!


DAROVI ZA POŽARNO VARNOST V SAMOSTANU

Poleg že omenjenih, v juliju, so v ta namen (‘alarm upgrade’) darovali še: $1,000 - Slavica in Slavko Sovan, Valerie Guvo; $750 - Milan in Marta Pecharich; $500 - Martina in Tine Zupančič, Ron in Dana Benedict, Slavko in Ivanka Vukšinič; $200 - Ignac in Ivanka Rebrica; $150 - Anna Hozjan, Balinarski klub; $50 - Olga Škafar. Bog povrni vsem darovalcem!


+ VIKTOR MARTINČIČ

iz Lemonta je umrl 18. julija letos, v starosti 80 let. Zanj smo imeli molitve v ožjem družinskem krogu, pri lurški votlini. Naj počiva v miru. Darovi za SVS v spomin pokojnemu Viktorju: $100: Kristina Arko; $100 Elizabeth in Jim Nickl.


Maša se daruje zanje…

 28. sep. + Martin Simčič (Matilda Simcic)

29. sep. + Florijan in Marija Markun (Reza Rozman)

30. sep. + Mary in Štefan Balažic (Olga Škafar)

1. okt. + Ivanka Modic (družina)

2. okt. + Tereza Majcan (M/M Tine Zupančič)

3. okt. + Ivan Vučko (Ignac in Marija Glavač)

4. okt. 11:00 dp. + Pavel Lenassi (Anica Lenassi); + iz družine Tkalec in Hozjan (M/M Ivan Tkalec); + Lojzka Schuck (M/M Frank Puc); + Matilda Šešet (brat Kazi Krampač); + starši Kores in Vinko (M/M Mike Kores)

5. okt. + Sue Zupančič (druž. Meznarič)

6. okt. + Viktor Martinčič (Mara in Frank Martinčič)

7. okt. + Stanley Konda (Anton in Josephine Gombač)

8. okt. + Pepca Modic (M/M Tine Zupančič)

9. okt. + Tereza Trinco (Maria Breszach)

10. okt. + Ivan in Evelina Copot (Marija in Jožef Copot)

11. okt. 11:00 dp. + Martin Pecharich (druž. Pečarič); + Stane Simrayh (druž. Max Petrovič); + Ana Arkar (M/M Tine Zupančič); + Matilda Šešet (Ignac in Marija Glavač); + Metod in stric Žerdin (Ivanka Žerdin)

12. okt. + Milan Jakšič (Olga Škafar)

13. okt. + Matilda Šešet (Anna Hozjan)

14. okt. + Richard Newbould (Jean Zeleznikar)

15. okt. + Martin in Terezija Jakšič (Terezija Glavač)

16. okt. + John Hozian (Anna Hozjan)

17. okt. + Marinka Rozman (M/M Max Petrovic)

18. okt. 11:00 dp. + Angeline in Anthony Benedict (M/M Ron Benedict); + Luka in Ivanka Burjek (Marica Kučič); + iz druž. Majcan (druž. Jablanovec); + Dana Blase (Sonia Skiba); + Matilda Šešet (M/M Martin Novak)

19. okt. + Martin Simčič (Matilda Simčič)

20. okt. + Viktor Martinčič (Anica Pečelin Nowak)

21. okt. + John Hozian (M/M Ignac Glavač)

22. okt. + Justina Bizjak (Anka Račič)

23. okt. + Irena Pecaric (Bill Zerial)

24. okt. + Fanika Fritz (M/M Martin Novak)

25. okt. 11:00 dp. + Marija in Jože Kastelic (družina Kastelic); + Dragica Carol Luna (dr. Luis Luna); + Joe in Ana Škafar (Olga Škafar); + Fanika Fritz (Marija Breszach); + Michaela Simrayh (druž. Max Petrovic)