Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS - Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

318.

številka

 

18. NEDELJA MED LETOM

4. avgust 2019

 

Tri reči imej vedno pred očmi: božje oko, ki vse vidi, božje uho, ki vse sliši, in pa tisto knjigo, v katero zapiše Bog vsako tvoje dejanje. Samo enkrat na dan prav premisli te tri reči in ne boš grešil.   Anton Martin Slomšek


Ali je kaj novega? Je:

‘VELIKI PIKNIK’ - ROMANJE IN PIKNIK SLOVENSKEGA KATOLIŠKEGA CENTRA –11. avg.

Sv. maša bo pri lurški votlini ob enajsti uri.

Pred mašo boste lahko kupili nagelje, ki jih boste lahko z vašimi prošnjami in zahvalami prinesli k Mariji pri darovanju. Po maši bomo zapeli še pete litanije Matere Božje. Sledil bo piknih na hribu s pestrim programom. Med drugim je posebnost tega piknika: ‘pujs na žaru’, ‘ovca na žaru’. Piščanci na žaru in čevapčiči so tudi običajni. Upamo na lepo vreme in da se vam nasmehne sreča za veliki raffle - ne pozabiti kupiti srečko ali dve!

MARIJINO VNEBOVZETJE

Na praznik imenovan tudi Velika maša ali veliki šmaren, pa tudi z drugimi imeni, 15. avgusta, bomo imeli slovensko sv. mašo kot ob nedeljah, ob 11.00 dopoldne. Praznik je zapovedan, zato prosimo, da se maše udeležite v bližnji katoliški cerkvi, če ne morete priti v Lemont.

P. CHRISTIAN GOSTEČNIK

bo nekaj časa med nami, na počitnicah, v pomoč in za spremembo v Lemontu. Dobrodošel nazaj!

MEDENI PIKNIK

Romanje in dobrodelni piknik za vzdrževanje samostana in vsega posestva

bo v nedeljo, 25. avgusta. Gospodinje že zdaj naprošamo za domače pecivo za prodajo. Pričetek bo s sv. mašo pri lurški votlini. Ob koncu bomo zapeli še litanije Matere Božje, potem bo piknik na hribu.

25. OBLETNICA SLOVENSKEGA VERSKEGA SREDIŠČA - 22. september

V Newsletter SCC imate prijavnico za kosilo. Te so na razpolago tudi v pisarni SVS (odrasli $25 na osebo; otroci 7-14 $10; stari 90 let in več, ter 6 in manj zastonj). Prijaviti se je treba do 15. septembra. Kasnejše prijave bodo dražje $5 na osebo .

VEROUK - RELIGIOUS EDUCATION

V povezavi z veroučno šolo pri sv. Alfonzu v Lemontu otrokom in staršem tudi letos nudimo, da vpišejo otroke k verouku (od prvega do osmega razreda) kot člani Slovenskega verskega središča. Posebej zaželjeno je, da bi se vpisali v nedeljski termin, ki traja od 8:45 - 10:15, zato da bi potem prišli k maši, k nam ob 11:00. Več informacij lahko dobite v verskem središču (na telefon ali po e-mailu), glede samega verouka pa na http://www.st-als.org/rel-edu.htm

POKOJNA

+ JUSTINA BIZJAK iz Lombarda je umrla 15. junija, v starosti 90 let. Upepeljena je bila pokopana je bila iz naše cerkve na pokopališče Resurrection.

+ JOŽE RUS, nazadnje je živel v Park Ridge, IL, je umrl 12. julija, v starosti 95 let. Pokopan je bil iz naše cerkve na pokopališče Resurrection.

BOLNIKI IN OSTARELI

Sporočite, če zase ali za koga od domačih želite molitev pri maši, obisk za bolniškko maziljenje ali obhajilo na prve petke v mesecu.


Maša se daruje zanje…

 5. avg. + Ana Vučko (M/M Jože Vučko)

6. avg. Sr. Veronika Feastday (July 10 - sisters)

7. avg. + Rozalija Komporšek (M/M Diane Jacobson)

8. avg. Sr. Anna Feastday (July 26– sisters)

9. avg. + Jože Rus (M/M Anton Gombač)

10. avg. + Nada Balažic (Terezija Glavač)

11. avg. 11:00 dp. po namenu Slovenskega katoliškega centra (člani); + Vera Magajne (otroci Magajne); + stari starši Irt (Urša in Miha Magajne); + Tony in Ivanka Šuta (M/M Tone Sever); + Ivan Križan (M/M Frank Stariha)

12. avg. + Štefan Stanovnik (M/M Nandi Puc)

13. avg. + Miro Mesesnel (France in Nandi Puc)

14. avg. + Justina Bizjak (M/M Tony Erman)

15. avg. + Metod Žerdin (M/M Martin Novak)

16. avg. Sr. Paula Feastday (sisters)

17. aug. Sr. Annete Feastday (sisters)

18. avg. 11:00 dp. + Dragica Carol Luna (husband); M/M Frank Markošek (M/M Karl Zorjan); + Martin Hozjan (Stanislav Gusicik); + Ciril Štalcer (Tončka Judnič); + Anton Glavač (Terezija Glavač)

19. avg. + Angeline and Anthony Benedict (M/M Ron Benedict)

20. avg. + Metod Žerdin (M/M Ignac Glavač)

21. avg. + Sister Alexine Brdas (St. Joseph Infimary)

22. avg. + Sister Alexine Brdas (St. Joseph Infimary)

23. avg. + Marija Roglačin (Olga Škafar)

24. avg. + Martin Hozjan (Stanislav Gusicik)

25. avg. 11:00 dp. + Antonia in Frank Markošek (druž. Zorjan); + Martin Kacin (Julka in Julie Kacin-Lavoie); + Ciril Štalcer (M/M Matija Sever); + Ivan Križan (sestra Tončka Judnič) + Edward Draksler (družina in prijatelji)

26. avg. + Marija Remec (M/M Nandi Puc)

27. avg. + Jože in Ida Jablanovec (družina)

28. avg. + Peter Močnik (Nežka Močnik)

29. avg. + Franc in Frančiška Pečelin (Anica Pečelin Nowak)

30. avg. + Sabina Šlibar (M/M ignac Glavač)

31. avg. + Marija Vuk (M/M Karl Zorjan)

1. sep. 11:00 dp. + iz druž. Plut (M/M Tone Sever); + Metod Žerdin (Ema Hozjan); + starši Puc (M/M Nandi Puc); + Ivan Križan (M/M Anton Sever); + Peter Fischinger (M/M Tomaž Fischinger)