Slovenian Catholic Mission - Slovensko versko središče - since 1994 

FRANCISCAN FATHERS
Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923

Zadnji Lemontski list - The latest bulletin

NAVODILA Z NADŠKOFIJE ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

https://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Parishioner+Reopening+Guide.pdf/73e573e0-2247-46fc-9c87-38779221f146


SVETE MAŠE IZ SLOVENSKEGA VERSKEGA SREDIŠČA

LAHKO SPREMLJATE V ŽIVO ALI PA POGLEDATE NA:  

 https://www.youtube.com/user/radovednost/


SPREMLJANJE IN SODELOVANJE PRI MAŠI PREKO TELEFONA

Slovenian masses can now be heard via a telephone

Conference call

To access Holy Mass over your phone:

1. Call the toll free number: tel:1-844-855-4444

2. Enter the Access Code: 185996# 

to enter our ''SVS conference room''.

Mute your microphone *6

Unmute your microphone *6


MOLITEV ZA DUHOVNO OBHAJILO

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti v obhajilu zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

_____________________________________________________

 

338.

številka

6. NAVADNA NEDELJA

14. februar 2021


Čas nam težave in križe prinese, rani nam srce in stori gorje, ena minuta nam žalost odnese, in ozdravi nam zopet srce. Eni se vzdigajo ko velikani, mislijo vekomaj biti gospod, naglo omahnejo sreče pijani, čas jih pomete in nese od tod.

(Bl. Anton Martin Slomšek)


Ali je kaj novega? Je

LEMONTSKI LIST

še naprej prejemate na domove, ker moramo v cerkvi še vedno paziti na razkuževanje in tiskovine ne smejo biti na razpolago. Nekateri tudi ne morete ali pa še vedno ne upate priti v cerkev. Upam, da ste dobro in vam tudi naše oznanilo na dom pomaga, da se čutite povezani s skupnostjo v Lemontu. Vabim vse, da skrbimo drug za drugega, vsaj s klicem po telefonu, večkrat. Ne se zapirat vase, posebno če ste sami.


ANNUAL CATHOLIC APPEAL

Še vedno prosimo za darove za nadškofijsko nabirko. Dar lahko pošljete v versko središče in bomo vaš dar skupaj z drugimi darovi poslali naprej, brez imen posameznikov. Če pošljete direktno na naslov na kuverti, ki je priložena Lemontskemu listu, prosimo da v vrstico ''Please Credit my Gift To'' vpišete Slovenian Catholic Mission, Lemont, da se nam bo štelo v dobro. Nabirka poteka po vseh župnijah v nadškofiji, in določeno je, da zberemo 7% letne nabirke, kar za nas pomeni $6,890. Kar zberemo več, dobimo nazaj za potrebe naše fare.


POSTNI ČAS

Zdi se, da imamo s temle virusom in vsem kar je z njim povezano pokoro že celo leto; nekateri bolj drugi manj. Bog daj, da to preizkušnjo čimbolje izkoristimo tudi za duhovno rast. Postni čas je namenjen še posebej temu. Nekaj priložnosti bo spet tudi v našem verskem središču.


PEPELNICA

Na pepelnico, v sredo, 17. februarja, bomo imeli sveto mašo s pepelenjem ob 11. uri. Prijava za to mašo ni potrebna, seveda pa prosimo, da sedite skupaj samo tisti, ki pridete skupaj, do ostalih pa skrbite za fizično razdaljo. Pepelenje pri maši bo tokrat s posipanjem pepela, namesto z znamenjem križa. Tak način je običajen že vsa leta v Sloveniji.


KRIŽEV POT OB TORKIH

Molitvena skupina se še naprej zbira ob torkih za molitev rožnega venca ob 12:30. V postnem času bo na ta dan ob enaki uri pobožnost križevega pota. Prejšnja leta smo imeli križev pot v postnem času ob nedeljah, po kosilu v domu, letos pa nam virus Covid-19 še naprej narekuje življenje. Vabljeni k molitvi križevega pota ob torkih.


ZBIRANJE HRANE V POSTNEM ČASU

V cerkvi pod korom bomo v postnem času spet zbirali hrano za lokalni ‘Food Pantry’. Hvala vsem, ki ste bili darežljivi pri tej akciji že v preteklosti.

Ena od kreposti, ki jo vadimo v postnem času, je zmernost. Zmernost je krepost v kateri se ne da pretiravati. Zmernost v hrani in pijači naj nas vodi tudi v skrbi za tiste, ki so v pomanjkanju.


VELIKONOČNA SPOVED

Vsako nedeljo pred mašo lahko opravite spoved, če želite. Spovedovanje je v pisarni kjer smo navadno sprejemali za mašo. Željo po spovedi omenite ob naročilu za mašo ali pa takrat ko pridete v cerkev.


BOG POVRNI

Hvala Tereziji Krampač, ki z veseljem pride pripravit Lemontski list za pošiljanje po pošti. Včasih ji pomaga Ana Hozjan. Reza Rozman z otroci pomaga pri mašah po You Tubu in telefonu. Zaradi čiščenja snega je bil v preteklih tednih Stane Anzeljc pogosto tu, tudi ob sobotah in nedeljah, že ob petih zjutraj, včasih še prej, da imamo ob nedeljah očiščeno za sedmo in kasneje enajsto mašo. Na najbolj sneženi vikend mu je pri Centru pomagal plužit Brian Ruda. Pri čiščenju snega pomaga tudi Matija Copot. Hvala vsem!


Maša se daruje zanje…

15. feb. + Marija Bezek (Frank in Mimi Stariha)

16. feb. + iz družine Zajc (M/M Željko Novakovič)

17. feb. + starši in bratje Kranjec (Marija Kranjec)

18. feb. + Martin Kacin (Julka in Julie Kacin Lavoie)

19. feb. + Ivan Vučko (Toni in Kati Glavač)

20. feb. + Jože in Ida Jablanovec (Helen Jablanovec)

21. feb. 11:00 dp. + Jože in Frančiška Rus (M/M Karl Zorjan); + starši Glavač (Terezija Glavač); + Dina Škamperle, obl (Sonia Skiba); + Mary Podder (Judy in Lorraine Ovnik); + Štefan Stanovnik (M/M Nandi Puc)

22. feb. + Jože in Marija Bernik (M/M Nandi Puc)

23. feb. + Darinka Tkalec (M/M Gary Skon)

24. feb. + Jožica Horvat (Terezija Glavač)

25. feb. + John Lukančič (Ana Hozjan)

26. feb. + Cirila Stanovnik (M/M Nandi Puc)

27. feb. + Angela Vlasic (druž. Pečarič)

28. feb. 11:00 dp. + starši Križan (Tončka Judnič); + Ivan Kučič, obl. (druž. Kučič); + iz družine Zudič in Ribič (druž. Zudič); + Darinka Rous (mož Tony); + John Barkowski (Wanda in Ed Jozwik)

1. mar. + Rado in Štefka Pirih (M/M Karl Zorjan)

2. mar. + Janko in Ivanka Mrak (Mara Martinčič)

3. mar. + Darinka Rous (M/M Gary Skon)

4. mar. + starši in bratje Vlasič (Marija Kranjec)

5. mar. + Stanley Vlasič (druž. Pečarič)

6. mar. + John Lukančič (M/M Nandi Puc)

7. mar. 11:00 dp. + Štefan in Mary Balažic (M/M Kazi Krampač); + Dana Blase (Sonia Skiba); + Darinka Rous (družina Rous); + Jožica Horvat (Anna Hozjan); + Milan Matos (M/M Stane Markun)

8. mar. + Metod Žerdin (M/M Frank Stariha)

9. mar. + France Pečelin (M/M Mara Martinčič)

10. mar. + Darinka Rous (Terezija Glavač)

11. mar. + Justina Bizjak (Andrej Remec)

12. mar. + Irene Pečarič (Elis in James Nickl)

13. mar. + Anton Stariha (Mimi in Frank Stariha)

14. mar. 11:00 dp. + Frank in Julka Petrich (M/M Frank Grah); + Matija in Francka Stariha (M/M Matija Sever); + Darinka Rous (M/M Branko Oplanič); + John Lukančič (Nandi Puc)